Arbeidsomstandigheden

Rechten bij ziekte

Bedrijfsgeneeskundige begeleiding arbo dienst

 • bij ziekte
 • bij gezondheidsproblemen samenhangend met arbeidssituatie bezoldiging tijdens ziekte
 • 1e 6 maanden volledig
 • 7e t/m 12e maand 90% bezoldiging
 • 13 t/m 24 maand 75% bezoldiging

Verplichtingen 

 • gelegenheid krijgen voor verrichten aangepast werk (werkgever)
 • collectief op vrijwillige basis

Verplichtingen bij ziekte

Verzuimprotocol

 • ziekmelding voor 9 uur bij manager
 • afspraken maken over begeleiding
 • afspraken maken over werkhervatting
 • verstrekken informatie over beperkingen die werkhervatting belemmeren
 • meewerken aan reintegratie
 • verplicht meewerken aan geneeskundig onderzoek arbodienst
 • disciplinaire straffen wegens plichtsverzuim

Ongevallen

Bij bedrijfsongevallen staakt de medewerker zijn werkzaamheden door een plotselinge gebeurtenis die invloed heeft op de gezondheid of leven van de medewerker

 • melding bij arbeidsinspectie(soms)
 • melding bij vakgroep PZ
 • mogelijk uitkering bij ongeval

Klachten

Klachtenregeling ongewenst gedrag

 • interne vertrouwenspersoon
 • externe klachtencommissie voor klachten op het gebied van verbale, fysieke en psychise agressie

Agressie

In agressieprotocol staan afspraken hoe om te gaan met agressie

 • bij vermoeden agressie van klanten inschakelen BHV op achtergrond
 • 1e opvang manager
 • maatregelen tegen pleger
 • aangifte bij politie
 • bureau slachtofferhulp
 • meldig incident bij vakgroep PZ ivm registratie

Roken

 • gebouwen gemeente zijn rookvrij
 • buiten gebouwen zijn voorzieningen
 • roken gebeurt deels in eigen tijd
 • ondersteuning bij stoppen met roken
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data