Arbeidstijden

Arbeidstijden

Van 7.30 uur tot 18.00 uur zijn de gemeentelijke gebouwen open. Binnen die tijden moet de medewerker zijn werkzaamheden verrichten.

Arbeidsduur

Formele arbeidsduur

  • de werkweek is 36 uur per week

Feitelijke arbeidsduur 

  • uren die de medewerker moet werken op basis van zijn contract
  • ondergrens is 14,4 uur per week

Aanpassen aanstelling

  • verzoek om urenvermeerdering/urenvermindering tenzij zwaarwegende bedrijfs of dienstbelangen dit niet toestaan
  • verruimen arbeidsduur op verzoek van de werkgever tot maximaal 40 uur per week

Verplicht rooster

  • Voor bepaalde functies (vb. bodes, kantinemedewerkers, medewerkers buitendienst) zijn roosters vastgesteld. Het verplichte rooster kent vaste uren waarop de medewerker moet werken.

IWK

  • IWK is een planningsinstrument
  • Medewerker heeft op basis van zijn formele arbeidsduur een totaal aantal uren op jaarbasis te werken (bruto uren)

Op de bruto uren worden in mindering gebracht de verplichte vrije (feest)dagen, de verlofuren, ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof. De overblijvende netto uren plant de medewerker in de IWK in.

  • Hij houdt hierbij rekening met de minimale uren per werkdag (3 uur)
  • IWK geldt niet voor medewerkers met een verplicht rooster (4.3)
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data