Vertegenwoordiging werknemers

Overleg organisaties overheidspersoneel

Commissie Georganiseerd Overleg bestaat uit vertegenwoordiger werkgever (portefeuillehouder) en vertegenwoordigers werknemers. Vakbonden zijn adviseurs

  • overleg over aangelegenheden van algemeen belang
  • m.n. over lokale arbeidsvoorwaarden
  • overeenstemmingsverseiste

Wet op Ondernemingsraden

Ondernemingsraad

  • adviesrecht bij ingrijpende maatregelen op juridisch, economisch en organisatorisch gebied
  • instemmingrecht op besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, opleiding
  • recht op informatie
  • overleg met WOR bestuurder
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data