Stages

Om het reilen en zeilen binnen de gemeentelijke organisatie in goede banen te leiden is de organisatie verdeeld over vakgroepen. Een vakgroep is een organisatorische eenheid die belast is met structurele taken op één of meer vakgebieden. Het vakgebied van de vakgroep is uit de naam van de vakgroep af te leiden. Binnen de vakgroepen hebben wij mogelijkheden voor het opdoen van praktijkervaring in de vorm van stages. De mogelijkheden voor stages vind je terug in de stageprofielen.

Wij bieden

Een interessante stageplek in een prettige en informele werksfeer! Uiteraard kun je van ons goede stagebegeleiding verwachten. Voor het verrichten van de stagewerkzaamheden ontvang je een stagevergoeding (Mbo bruto €175,- per maand en Hbo bruto € 250,- per maand en WO € 300,- per maand, bij een volledige werkweek).

Vakgroepen waar je stage kunt lopen

Stageplaats Sociaal Domein
De vakgroep Sociaal Domein ontwikkelt het gemeentelijk beleid op o.a. de taakvelden zorg, onderwijs, jeugd, leerplicht, kinderopvang en sport.
Stageplaats Burgerzaken
Burgerzaken levert o.a. paspoorten, rijbewijzen, geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten aan inwoners van de gemeente Voorst.
Stageplaats Juridische en Administratieve Ondersteuning en Veiligheid
De vakgroep Juridisch Administratieve Ondersteuning verleent juridische begeleiding en toetsing bij vergunningen, meldings- en handhavingsprocedures.
Stageplaats Groen en Infrastructuur en Beheer Openbaar Grondgebied
Groen en Infrastructuur en Buitendienst Openbaar Grondgebied houden zich bezig met de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.
Stageplaats Handhaving, Milieu en Afval
Handhaving , Milieu en Afval ontwikkelt beleid op het gebied van milieuhygiëne en duurzaamheid. Tevens houdt zij zich bezig met handhaving van wet- en regelgeving.
Stageplaats Ruimtelijke Ontwikkeling
Ruimtelijke Ontwikkeling stelt bestemmmingsplannen op, ontwikkelt het beleid op o.a. de taakvelden volkshuisvesting, dorpsvernieuwing en ruimtelijke ordening.
Stageplaats Verguningen
De vakgroep Vergunningen draagt zorg voor een bouwtechnisch, esthetisch en ruimtelijk verantwoorde kwaliteit van (bouw) werken c.q. activiteiten

Downloads

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data