Alcohol schenken, tijdelijke ontheffing

Beschrijving

Het is verboden om (buiten uw horecabedrijf) zwak alcoholische drank te verkopen. Voor speciale evenementen kunt u een ontheffing aanvragen om tijdelijk zwak alcoholische drank te verkopen.

Er wordt alleen ontheffing verleend voor de verkoop van zwak alcoholische dranken, zoals bier en wijn.

Voorwaarden

De ontheffing kan voor maximaal 12 dagen achtereen worden verleend.

Er wordt geen tijdelijke ontheffing verleend voor het schenken van alcohol voor 13.00 uur.

Uitzondering:
Bij jubilea kan er een ontheffing worden verleend voor het schenken van zwak alcoholische dranken vóór 13.00 uur als het gaat om een jubileum van
- 12,5 jaar
- 25 jaar
- 50 jaar
- 75 jaar
en alle volgende 25 jaren

Mits er tegelijkertijd geen activiteiten gepland zijn voor personen onder de 16 jaar.

Aanpak

U hebt nodig:

  • een Verklaring Sociale Hygiëne;
  • u dient aan te geven waar, wanneer en op welk tijdstip u zwak alcoholische drank wilt schenken;
  • de benoeming van de personen die betrokken zijn bij het schenken van alcohol;
  • de naam, datum, plaats en woonadres van de personen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, telefoon (0571) 27 92 47 of e-mail y.gottgens@voorst.nl.

Termijn

Aanvraagtermijn
De aanvraag voor een ontheffing van het schenken van zwak alcoholische drank dient minimaal acht weken voor aanvang te zijn ingediend bij de burgemeester. Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient tevens minimaal acht weken voor aanvang van het evenement te zijn ingediend bij de burgemeester.

Behandeltermijn
Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data