Bestemmingsplan inzien

Beschrijving

Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

Als u gaat bouwen is het handig om te weten of dit wel mag. Of als u een bedrijf wilt beginnen. U kunt dan het bestemmingsplan bekijken voordat u start met uw plannen. In een bestemmingsplan vindt u onder andere:

 • de kenmerken van een wijk of gebied
 • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
 • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:

  • de soort bebouwing die toegestaan is
  • de manier waarop gebouwd mag worden
  • de maximale hoogte en breedte van gebouwen
  • voor welk doel de grond gebruikt mag worden

 • sloten, vaarten en rivieren in een wijk of gebied
 • archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied

Aanpak

Zo bekijkt u een bestemmingsplan:

 • Kijk op de website van de gemeente.
 • Kijk op Ruimtelijkeplannen.nl.
 • Neem contact op met de gemeente om het bestemmingsplan op papier te bekijken.

Contact

Om bestemmingsplannen online te bekijken klikt u hier.

Termijn

Als een bestemmingsplan ter inzage ligt dan betekent dit dat de procedure van het plan nog niet is afgerond. Vaak kunt u dan nog een inspraakreactie (bij een voorontwerpplan) of een zienswijze (bij een ontwerpplan) indienen. Hoe dit in zijn werk gaat wordt beschreven in de publicatie van het plan.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data