Bodemonderzoek aanvragen

Beschrijving

Wat is een bodemonderzoek?

Een toelichting over bodemonderzoek is te vinden op de website Bodemrichtlijn.

Bodeminformatie opvragen

U kunt een bodeminformatievraag (bij voorkeur per email) stellen aan Waldo Ogg, w.ogg@voorst.nl, 0571-279 346.

Voor een eenvoudige bodeminformatievraag brengen wij geen kosten in rekening. Voor het verstrekken van uitgebreide bodeminformatie, bijvoorbeeld voor grote gebieden of lange tracés, kunnen leges in rekening worden gebracht.

Bodembeleid gemeente Voorst

In de bouwverordening Voorst zijn voor bodemonderzoek zijn geen specifieke regels voor de gemeente Voorst vastgelegd, de gemeente volgt het landelijke beleid.

Kopen of verkopen

Als u een perceel gaat kopen of verkopen is het verstandig om een verkennend bodemonderzoek uit te voeren. Dit is geen verplichting maar zo'n onderzoek kan u veel narigheid besparen.

Als u een bouwkavel van de gemeente Voorst koopt, dan is al een bodemonderzoek uitgevoerd. Bij de gemeente Voorst kunt u informeren of er bodemonderzoeken uitgevoerd zijn.

Grondverzet (het verplaatsen van grond)

Grondverzet door bedrijven (aannemers, hoveniersbedrijven) dient vooraf gemeld te worden op het landelijk meldpunt. Particulieren die een kleine hoeveelheid grond verplaatsen zijn vrijgesteld van de meldplicht. Het verplaatsen van grond binnen een landbouwbedrijf is ook vrijgesteld van de meldplicht. Meer informatie over de regelgeving is te vinden op de website van het meldpunt.

Afhankelijk van de herkomstlocatie van de grond en/of de toepassingslocatie, kan het nodig zijn om de kwaliteit van de grond vooraf te onderzoeken. De gemeente Voorst kan u meer informatie geven over de bodemkwaliteit van de herkomstlocatie en de toepassingseisen op de toepassingslocatie. De Nota Bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart Voorst zijn hier te vinden. De bodemkwaliteitskaart is in een interactieve kaart hier te vinden.

De Omgevingsdienst Veluwe IJssel doet voor de gemeente Voorst het toezicht en handhaving op toepassing en transport van grond.

Contact

Voor meer informatie over bodem kunt u contact opnemen met Waldo Ogg, w.ogg@voorst.nl, 0571-279 346.

Kosten

Eenvoudige informatievragen zijn kostenloos. Omvangrijke informatievragen: EUR 19,90 per kwartier (legesverordening 2019).

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data