Gebruik van een tijdelijk bouwwerk melden

Beschrijving

Voor het plaatsen van tijdelijke bouwwerken (zoals een tent ) is op grond van artikel 2.1 van de brandbeveiligingsverordening toestemming nodig van het college van burgemeester en wethouders.

Voorwaarden

U doet een gebruiksmelding minstens 4 weken voordat u gebruikmaakt van het bouwwerk. U moet het bouwwerk melden als:

  • in het bouwwerk

    • meer dan 10 personen kunnen overnachten of worden verzorgd, of
    • plaats is voor meer dan 150 personen tegelijk

  • u kunt aantonen dat het bouwwerk brandveilig is
  • u geen vergunning voor brandveilig gebruik nodig heeft
  • u geen evenementenvergunning nodig heeft
  • het geen bouwwerk voor permanent gebruik is

Er kan toestemming worden verleend voor maximaal 30 dagen.

Aanpak

U dient de volgende gegevens aan te leveren bij uw aanvraag: plattegrond van de indeling van de tent bijvoegen (schaal 1:100) met hierop aangegeven de indeling van de tent (podium/bar/tafels/stoelen ed.), nooduitgangen met vluchtrouteaanduiding, brandblussers en noodverlichting. 

Tevens dient u aan te geven hoeveel personen tegelijkertijd in de tent aanwezig zullen zijn.

Vaak wordt een tijdelijk bouwwerk geplaatst ten behoeve van een evenement of een klein evenement.

Voor het aanvragen van een vergunning voor het houden van een evenement kunt u gebruik maken van ons online aanvraagformulier voor een evenementenvergunning.

Voor het doen van een melding van een klein evenement kunt u gebruik maken van ons standaard meldingsformulier voor een klein evenement.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, medewerker Openbare Orde en Veiligheid. Telefoon (0571) 27 92 47 of e-mail y.gottgens@voorst.nl

Termijn

Aanvraagtermijn
De aanvraag voor het plaatsen in en gebruik nemen van een tijdelijk bouwwerk dient minimaal acht weken voor aanvang van het plaatsen te zijn ingediend de gemeente.

Vaak wordt een tijdelijk bouwwerk geplaatst ten behoeve van een evenement. Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient tevens minimaal acht weken voor aanvang van het evenement te zijn ingediend bij de burgemeester.

Behandeltermijn
Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data