Evenement, melding

Beschrijving

U kunt volstaan met een melding indien aan alle hieronder staande voorwaarden wordt voldaan:

- Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 50 personen;
- Het evenement vindt tussen 08.00 uur en 24.00 uur plaats (maximaal één dag);
- Er wordt geen muziek of geluid ten gehore gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur;
- Het evenement vindt niet op de openbare weg plaats en vormt geen belemmering voor het verkeer en/of hulpdiensten;
- Er worden geen objecten geplaatst die groter zijn dan 10 m².

Aanpak

U kunt gebruik maken van het standaard meldingsformulier voor kleine evenementen. Het meldingsformulier kunt u downloaden onder het kopje "overig".

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, medewerker Openbare Orde en Veiligheid. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0571) 27 92 47. Haar emailadres is y.gottgens@voorst.nl.

Termijn

Minimaal drie weken voor aanvang van het evenement dient een melding te zijn ingediend bij de burgemeester. Indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan is er een evenementenvergunning vereist.

Overig...

Formulieren

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data