Geluidsapparatuur op de openbare weg, geluidswagen gebruiken

Beschrijving

Op grond van artikel 4.1.5 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden om (versterkt) geluid te produceren en/of geluidsoverlast te veroorzaken. Hieronder wordt ook verstaan met een geluidswagen muziek of reclameboodschappen spelen.

Van dit verbod kan het college van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen. 

Evenement
Vaak wordt er geluid geproduceerd in combinatie met een evenement. U dient dan een evenementenvergunning aan te vragen.

Aanpak

De aanvraag kunt u sturen naar gemeente@voorst.nl en bevat ten minste de volgende gegevens:

  • reden
  • datum
  • tijdstip
  • locatie/route

Voor het aanvragen van een vergunning voor het houden van een evenement kunt u gebruik maken van ons online aanvraagformulier voor een evenementenvergunning.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, medewerker Veiligheid en Handhaving. Telefoon (0571) 27 92 47 of e-mail Y.gottgens@voorst.nl.

Termijn

Aanvraagtermijn
De aanvraag voor een ontheffing van geluidshinder dient minimaal acht weken voor aanvang te zijn ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Behandeltermijn
Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data