Aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen

Beschrijving

Als uw kind naar de kinderopvang gaat, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dat regelt u via de Belastingdienst. Daarnaast kunt u van de gemeente een aanvullende bijdrage krijgen. Bijvoorbeeld omdat u een re-integratietraject of een opleiding volgt.

Volgt u geen re-integratietraject of opleiding? Dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Soms is het wel nodig dat uw kind naar de kinderopvang gaat. Bijvoorbeeld omdat u of uw partner lichamelijke, geestelijke of sociale problemen heeft. U kunt de gemeente vragen om een vergoeding voor de kinderopvangkosten. U heeft hiervoor een sociaal-medische indicatie (smi) nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een aanvullende bijdrage voor kinderopvang zijn:

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moeten u en uw eventuele partner een betaalde baan hebben of behoren tot de gemeentelijke doelgroep. Daarnaast moet het kindercentrum of gastouderbureau waar u gebruik van maakt geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Aanpak

Zo vraagt u een aanvullende bijdrage voor kinderopvang aan:

  • U vraagt de aanvullende bijdrage aan bij de gemeente.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data