Identiteitskaart aanvragen

Beschrijving

Voor het aanvragen van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart gaat u persoonlijk naar de balie Burgerzaken (dit geldt ook voor minderjarige kinderen)

Kinderen tot 12 jaar hebben voor de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart schriftelijk toestemming nodig van beide ouders of voogden.

Met een identiteitskaart kunt u door bijna heel Europa reizen. Een identiteitskaart is ook een legitimatiebewijs. Deze moet u bijvoorbeeld aan de politie laten zien als die daarom vraagt. Wilt u een identiteitskaart aanvragen? Dan kunt u terecht bij de gemeente.

Als u 18 jaar of ouder bent, is uw identiteitskaart 10 jaar geldig. Ook kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig. Voor iedereen onder de 18 jaar is de identiteitskaart 5 jaar geldig. Op uw identiteitskaart staat tot welke datum deze geldig is.

Wilt u meer weten over reizen met uw identiteitskaart? Of over de identificatieplicht? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Let op

Als u alleen reist met uw minderjarige kind (tot 18 jaar), moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Reist u zonder deze toestemming, dan kan dat worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering.

Het toestemmingsformulier reizen met minderjarige naar buitenland vindt u onder het tabje "overig". U kunt het formulier invullen en u ondertekent het formulier samen met de andere ouder. Heeft u meerdere kinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in. 

Voorwaarden

Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Kinderen tot 12 jaar hebben schriftelijk toestemming nodig van beide ouders of voogden. Weigert een van de ouders toestemming te geven? U kunt vervangende toestemming aanvragen via de rechtbank.

Lichamelijke of geestelijke beperking

Bent u door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat om uw reisdocument persoonlijk aan te vragen, dan kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen om uw aanvraag in behandeling te nemen. Uw gemeente beoordeelt of u niet persoonlijk hoeft te verschijnen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Burgerzaken.

Aanpak

U betaalt uw identiteitskaart bij de aanvraag. Verder moet u meenemen:

 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn (zowel paspoorten als identiteitskaarten). Ook verlopen reisdocumenten moet u meenemen. Heeft u een dubbele nationaliteit? Neem dan ook uw buitenlandse reisdocument mee.
 • 1 kleurenpasfoto die goed lijkt (zie ook 'Pasfoto, richtlijnen').

Voor kinderen onder de 12 jaar:

 • kan een ouder of voogd mee naar de aanvraag. De ouder of voogd moet zich kunnen legitimeren. De andere ouder of voogd moet schriftelijk toestemming geven. Ook heeft u zijn of haar identiteitsbewijs nodig.
 • kunnen beide ouders of voogden schriftelijke toestemming geven. Ze moeten allebei het formulier ondertekenen. Neem de schriftelijke toestemming en de identiteitsbewijzen van de ouders of voogden mee.

Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt? Of is deze gestolen? U hoeft geen aangifte meer te doen bij de politie:

 • Vraag een nieuw identiteitsbewijs aan bij de gemeente.
 • Leg daarbij de verklaring van vermissing af. De gemeente noteert het nummer van uw oude identiteitsbewijs in het basisregister reisdocumenten. Dit doet u om identiteitsfraude te voorkomen.

Contact

U vraagt de Nederlandse identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling burgerzaken via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

Termijn

Na 5 werkdagen kunt u de identiteitskaart ophalen. Heeft u de identiteitskaart sneller nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure.

U heeft 3 maanden de tijd om uw identiteitskaart op te halen.

Als u de spoedaanvraag voor 12.00 uur heeft gedaan, dan kunt u uw identiteitskaart de volgende werkdag ophalen. Aan de spoedprocedure zijn wel extra kosten verbonden.

Kosten

    Tarieven 2019

 • Paspoort voor personen van 18 jaar en ouder € 71,35
 • Paspoort voor minderjarigen € 53,95
 • Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder € 56,80
 • Nederlandse identiteitskaart voor minderjarigen € 29,95
 • Spoedtoeslag € 48,60
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data