Overtreding van gemeenteregels melden

Beschrijving

Wanneer u het vermoeden heeft dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Dit doet u met een verzoek om handhaving.

Het kan ondermeer gaan om:

 • bodem(vervuiling);
 • lucht(verontreiniging); en
 • geluid (geluidsoverlast).

U kunt contact opnemen door te bellen met de gemeente via telefoonnummer 0571-279911. Buiten kantooruren kunt u rechtstreeks contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. U kunt ook een email sturen naar gemeente@voorst.nl.

Als de overtreder een bedrijf is, dan zal de gemeente de klacht doorsturen naar de Omgevingsdienst Veluwe IIssel. U kunt ook zelf bellen naar de Omgevingsdienst: 055-5801705 (alleen tijdens kantooruren).

Indien u een spoedeisende klacht of melding van het overtreden van de milieuregels bij bedrijven wilt doorgeven, dan kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de politie.

Voorwaarden

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de regels.

Heeft u geen rechtstreeks belang? Dan kunt u een melding openbare ruimte doen.

Aanpak

Zo dient u een handhavingsverzoek in:

 • U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.
 • U geeft door:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
  • een duidelijke omschrijving van de overtreding
  • eventuele foto’s of tekeningen

Contact

U dient het verzoek in bij de gemeente (0571-279911 / gemeente@voorst.nl).

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data