Gebouw als woning gebruiken

Beschrijving

U mag een gebouw dat geen woning is niet zomaar gebruiken als woning. Bijvoorbeeld een kantoorgebouw of winkel. U heeft hier eerst een vergunning voor nodig.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het gebouw voldoet aan de eisen die gelden voor woningen. Deze eisen staan in het Bouwbesluit.
  • Het gebouw voldoet aan de eisen die de gemeente stelt. Dit zijn bijvoorbeeld eisen over de omvang van het gebouw en plaatselijke omstandigheden.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan:

  • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.
  • U geeft door:

    • de gegevens van het gebouw
    • hoe u het pand wilt gebruiken

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij de gemeente Voorst via het Omgevingsloket online (OLO)

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data