Starterslening aanvragen

Beschrijving

U bent een starter als u voor het eerst een woning wilt kopen. Als starter kan de koopsom van uw woning hoger zijn dan het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. U kunt dan geld lenen naast uw hypotheek. Zo vangt u het verschil tussen uw maximale hypotheek bedrag en de koopsom op.

Voor de Starterslening staat de rente 15 jaar vast. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Is uw inkomen na die 3 jaar gestegen? Dan moet u gaan aflossen.

Afhankelijk van uw inkomen bedraagt de lening maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning, tot maximaal € 30.000.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een Starterslening zijn:

  • Het is uw eerste koopwoning.
  • Uw inkomen blijft onder een door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) bepaalde inkomensgrens.
  • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

In de gemeente Voorst geldt een leeftijdsgrens van 35 jaar voor de starterslening. 

Aanpak

Zo vraagt u een Starterslening aan:

Contact

Voor meer informatie over de Starterslening in de gemeente Voorst kunt u contact opnemen met Wouter IJsseldijk via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail w.ijsseldijk@voorst.nl

 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data