Stedenbouwkundige plannen van de gemeente inzien

Beschrijving

In een stedenbouwkundig plan staat hoe de gemeente een gebied wil inrichten. Het plan bestaat uit tekeningen, foto's en een beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied. Het kan gaan om een gebied dat al bebouwd is of om een plek waar de gemeente nog wil gaan bouwen.

In het stedenbouwkundige plan ziet u:

  • waar groen, water, parkeerplaatsen of speeltuinen komen
  • het soort bebouwing (bijvoorbeeld hoogbouw, laagbouw, sociale woningbouw of woningen in de vrije sector)
  • de functie van een gebouw (bijvoorbeeld kantoren of winkels)

U kunt de stedenbouwkundige plannen pas inzien nadat de gemeente akkoord heeft gegeven voor openbaarmaking.

Een stedenbouwkundig plan wordt soms als een apart document opgesteld. Meestal maakt een stedenbouwkundig plan echter onderdeel uit van een bestemmingsplan. Is dit laatste het geval dan kan het pas worden ingezien op het moment dat het (ontwerp)bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Aanpak

Zo kunt u stedenbouwkundige plannen inzien:

  • U neemt contact op met de gemeente.

Contact

De balie VROM van de gemeente Voorst is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.15 uur, telefoon (0571) 27 93 35.

Tevens worden stedenbouwkundige plannen digitaal beschikbaar gesteld, klik hier om de plannen te bekijken.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data