Subsidie sportstimulering

Beschrijving

Sportverenigingen en –instellingen met leden kunnen subsidie aanvragen. De gemeente kan ook passende sportaccommodaties aanbieden. Denkt u dat uw vereniging in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een subsidie voor u is. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.

Let op

Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • Uw vereniging of instelling vraagt de subsidie zelf aan.
  • Subsidie vraagt u altijd aan voor het daaropvolgende jaar.
  • De leden kunnen recreatiesport doen of wedstrijdsport.

De voorwaarden staan vermeld in de "Algemene subsidieverordening gemeente Voorst" en de bijbehorende beleidsregels.

Aanpak

U kunt subsidie aanvragen voor sportstimulering via het e-formulier (met DigiD). Klik hier voor meer info over de beleidsregel. 

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Ingrid de Croon via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail i.decroon@voorst.nl.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data