Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

Beschrijving

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente. Met de gemeente maakt u afspraken over het sluiten van het huwelijk of het registreren van het partnerschap. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit zal zien.

Bij het sluiten van het huwelijk of het registreren van uw partnerschap heeft u getuigen nodig. Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. De getuigen moeten meerderjarig zijn. Bij trouwen geeft u een ja-woord. Voor een geregistreerd partnerschap zet u een handtekening. Een ja-woord is dan niet verplicht, maar kan wel.

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, doet u dit automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

De gemeente heeft de volgende gegevens van de getuigen nodig:

 • een kopie van een legitimatiebewijs bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs
 • de eventuele familiebetrekking tot bruid en bruidegom.

U kunt ook een medewerker van de gemeente vragen om als getuige bij uw huwelijk/geregistreerd partnerschap op te treden. Hier zitten kosten aan verbonden.

Een huwelijkssluiting duurt normaal ongeveer een half uur. Bij het inplannen van huwelijken wordt altijd rekening gehouden met ten minste 45 minuten tussen twee huwelijken. Bij een huwelijk op het gemeentehuis is een bode aanwezig.

Bescheiden huwelijk 

Op maandag- en op dinsdagmorgen om 9.30 uur is het mogelijk om tegen een gereduceerd tarief te trouwen of een partnerschap te registreren. U krijgt dan een bescheiden ceremonie, die plaats vindt in de trouwzaal van het gemeentehuis van de gemeente Voorst in Twello. Er wordt een kleine toespraak gehouden en het is in beginsel nog kort van te voren te plannen. De kosten van deze bescheiden ceremonie zijn € 158,10 (tarief 2020). In verband met de renovatie van het gemeentehuis vervalt de mogelijkheid van een bescheiden huwelijk met ingang van begin 2020.

Kosteloos huwelijk

Het is beperkt mogelijk om gratis te trouwen of een partnerschap te registreren. U betaalt wel voor het trouwboekje. De ceremonie voor een gratis huwelijk of partnerschap duurt ongeveer 10 minuten en beperkt zich tot enkel de formele (huwelijks)voltrekking. Er wordt geen toespraak gehouden en geen muziek gedraaid. Naast de getuigen is er plaats voor enkele gasten. U kunt geen voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar. Er is vooraf geen contact met de trouwambtenaar die de voltrekking verricht.

Kosteloos trouwen kan alleen op maandag- en dinsdagochtend om 8.30 uur en om 9.00 uur. Door de renovatie van het gemeentehuis kan vanaf 2020 tijdelijk niet kosteloos worden getrouwd op de dinsdagochtend. De voltrekking van een gratis huwelijk of partnerschap vindt begin 2020 plaats in de tijdelijke huisvesting aan de Hietweideweg 20 in Twello.

Let op

Vanaf begin 2020 is het tijdelijk niet mogelijk in het gemeentehuis te trouwen omdat het gebouw wordt gerenoveerd. U kunt wel gebruikmaken van één van de overige vastgestelde trouwlocaties van de gemeente, een keus maken uit één van de goedgekeurde locaties of een aanvraag doen voor een eigen locatie.

Voorwaarden

De voorwaarden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent niet met iemand anders getrouwd.
 • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
 • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus.
 • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

De gemeente controleert of u mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

 

 

Aanpak

U kunt uw plannen al 1 jaar voor uw trouwdag of partnerregistratie melden. Meld het uiterlijk 2 weken van tevoren. Moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

Zo meldt u dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan:

 • Neem contact op met de gemeente waar u wilt trouwen of het partnerschap wilt aangaan.

Een melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie kunt u in persoon doen op het gemeentehuis of schriftelijk met een van de formulieren: 

 • Heeft u beiden de Nederlandse nationaliteit, heeft u de nationaliteit van een van de EU-lidstaten of heeft u een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd? Gebruik dan de Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap.
 • Heeft een van u niet de Nederlandse nationaliteit, heeft u niet de nationaliteit van een van de EU-lidstaten of heeft u geen verblijfsvergunning regulier of geen asiel voor onbepaalde tijd? Gebruik dan de Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap + verblijfsrecht.

Contact

Neem contact op met de afdeling burgerzaken via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: burgerzaken@voorst.nl

Kosten

Tot 1 maart 2020:

Bescheiden trouwceremonie op maandag en dinsdag tussen 09.30 - 10.00 uur in het gemeentehuis € 158,10

Trouwceremonie op maandag en dinsdag tussen 10.00 - 16.15 uur in het gemeentehuis, een buitenlocatie of een zelf gekozen locatie: € 320,65
Trouwceremonie op woensdag t/m vrijdag tussen 8.30 - 16.15 uur in het gemeentehuis, een buitenlocatie of een zelf gekozen locatie: € 320,65
Bijkomende kosten voor het aanwijzen van een eenmalige zelfgekozen trouwlocatie: € 53,75

Trouwceremonie op zaterdagen, bijzondere dagen of overige afwijkende tijden: 

 • In het gemeentehuis: € 1054,70
 • Op een buitenlocatie of op een zelfgekozen locatie: € 378,30

Voor de vaste trouwlocaties en de zelfgekozen locaties buiten het gemeentehuis, betaalt u bovengenoemde kosten. Daarnaast betaalt u kosten die u heeft afgesproken met de door u gekozen vaste buitenlocatie of zelfgekozen locatie.

Benoemen van een Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag: € 124,80

Getuigen van de gemeente (kosten per getuige): € 24,85

Trouwboekjes/partnerschapsboekjes

 •  Standaarduitvoering € 17,20
 •  Linnen uitstraling € 27,90
 •  Luxe leren uitvoering € 42,00
 •  Gekalligrafeerde letters € 5,00

prijswijzigingen voorbehouden

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data