Uitstalling plaatsen bij een winkel

Beschrijving

U kunt een uitstalling plaatsen bij uw winkel. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. In uw uitstalling mag u producten uitstallen die in de winkel verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen.

Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling heeft. Dit is belasting die u aan de gemeente betaalt voor het gebruik van de openbare ruimte.

Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het plaatsen van een uitstalling zijn onder andere:

 • U veroorzaakt geen overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer.
 • De plaatsing sluit aan bij de bepalingen in het bestemmingsplan.
 • De uitstalling is niet groter dan de afmetingen waarvoor u toestemming heeft gekregen.

Aanpak

Zo vraagt u toestemming aan voor het plaatsen van een uitstalling:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:

  • waarom u de uitstalling wilt plaatsen
  • welk soort uitstalling het is
  • hoe groot de uitstalling is
  • waar en wanneer u de uitstalling wilt plaatsen
  • hoelang de uitstalling blijft staan

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data