Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

Beschrijving

De gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen, wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit heet planschade. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft.

Misschien heeft u recht op een vergoeding. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op een schadevergoeding. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergoeding van schade door een bestemmingsplan zijn onder andere:

 • U heeft schade door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan.
 • U heeft blijvende schade aan uw huis, bedrijfsgebouw of stuk grond (u bent eigenaar, geen huurder).
 • U heeft een blijvende inkomstendaling.
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan zijn afgerond. Als deze procedures er niet zijn geweest, dan vraagt u de vergoeding aan binnen 5 jaar na afloop van de beroepstermijn.
 • U heeft goede redenen waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat u de schade niet kon voorzien toen u het pand of de grond kocht.
 • Er is nog niet op een andere manier een vergoeding voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw pand heeft aangekocht of onteigend.

Aanpak

Zo vraagt u een vergoeding voor de schade door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:

  • welke schade u heeft
  • welk besluit de schade heeft veroorzaakt
  • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
  • welk bedrag u als schadevergoeding wilt krijgen
  • hoe u op dat bedrag komt
  • alle bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
  • uw handtekening

 •  U betaalt de kosten bij uw aanvraag.

Wanneer u overweegt een planschadeverzoek in te dienen, neemt u dan vooraf contact op met Fred van Sintmaartensdijk via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via f.vansintmaartensdijk@voorst.nl 

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met Fred van Sintmaartensdijk via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via f.vansintmaartensdijk@voorst.nl 

Termijn

Een aanvraagprocedure voor een vergoeding voor de schade door een bestemmingsplan kan een paar jaar duren.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek om schadevergoeding, kunt u bezwaar aantekenen bij de gemeente Voorst. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Kosten

U betaalt maximaal € 500 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als de gemeente uw aanvraag voor een schadevergoeding accepteert, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt gegeven.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data