Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Beschrijving

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u:

 • een visum of werkvergunning aanvraagt
 • tijdelijk werkt
 • als vrijwilliger gaat werken

De VOG is gratis voor vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. De organisatie waarvoor u werkt moet zich eerst aanmelden.

Let op

Om na te kunnen gaan of medewerkers in de kinderopvang in het verleden een relevant strafbaar feit hebben gepleegd, moeten medewerkers met een VOG van vóór 1 maart 2013 vanaf 1 juli 2013 een nieuwe VOG aanvragen.

Door een wetswijziging die op 1 juli 2013 in werking is getreden, is geregeld dat stagiair(e)s, uitzendkrachten en vrijwilligers iedere twee jaar een nieuwe VOG moeten aanvragen.

Voorwaarden

Iedereen kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. U krijgt een VOG als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt. U leest meer over het krijgen van een VOG op de website van Justis.

Aanpak

Zo vraagt u online een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan:

 • Vraag na bij de organisatie waarvoor u een VOG nodig heeft of zij de aanvraag digitaal kunnen klaarzetten.
 • U ontvangt een e-mail met daarin een link om de aanvraag af te ronden.
 • Log in met uw DigiD.
 • Controleer uw gegevens.
 • U betaalt de VOG online met iDEAL.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

Kan de organisatie de aanvraag niet digitaal klaarzetten? Vraag dan om het aanvraagformulier bij de organisatie.

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Lever het ingevulde formulier in bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
 • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • U betaalt de VOG bij de aanvraag.
 • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

Contact

Vragen?
Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 18
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

Termijn

Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de VOG meestal binnen anderhalve week.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.

Kosten

De prijs die u betaalt voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bedraagt € 41,35. Dit is een vergoeding voor de kosten die gemeenten en COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag) maken. U betaalt het bedrag bij inlevering van het aanvraagformulier. 

 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data