Vuur stoken in de openlucht

Beschrijving

U mag geen vuur stoken in de openlucht. Het verbod geldt niet voor sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, kaarsen en barbeque's, zo lang het niet gevaarlijk is voor de omgeving.  

Voor het verbranden van snoeihout van landschapsonderhoud zoals hagen en knotwilgen kunt u een ontheffing aanvragen. Hier zijn regels aan verbonden. Omdat de verbranding van vrijkomend kap- en snoeihout bij landschapsonderhoud regelmatig terugkeert, wordt de ontheffing voor de duur van 3 jaar verleend. Dit om de administratieve belasting van zowel burger als gemeente te verminderen. Er mag dan 2 maal per jaar gestookt worden. Het is wel belangrijk dat er gestookt wordt op de locatie(s) die bij de aanvraag is/zijn aangegeven en dat u vooraf bij de gemeente meldt als u gaat branden. Verandert de locatie binnen deze drie jaar en is dit niet bij de aanvraag aangegeven, dan moet er een nieuwe ontheffing worden aangevraagd.

Verboden te branden tijdens het broedseizoen
Ter bescherming van de vogels die mogelijk gaan nestelen in de zich opbouwende bundels kap- en snoeihout is het niet toegestaan kap- en snoeihout te verbranden in de periode van 15 maart tot 15 juni.

Leges
Er worden leges in rekening gebracht. Dit geldt voor een ontheffing van maximaal drie jaar. Zie de pagina verbranden snoeihout voor de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Melden

Let op: het stoken moet gemeld worden. Dit kan op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur via telefoonnummer 0571-279911 bij de receptie van het gemeentehuis. Wilt u op zaterdag branden? Meld dan uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan het branden. We vragen u vriendelijk om bij het melden van het stoken het nummer dat bij 'ons kenmerk' staat in de ontheffingsbrief bij de hand te houden.

 

Aanpak

Het aanvraagformulier voor ontheffing verbranden snoeihout bevat de volgende gegevens:

  • naam, adres, woonplaats;
  • locatie, herkomst (aangeven op plattegrond);
  • plaats waar wordt gebrand (aangeven op plattegrond);
  • soort snoehout (bv. meidoornhaag, houtwal, wilgen, solitaire bomen, vruchtbomen).

 

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data