Goedkope woning huren

Beschrijving

U heeft misschien een huisvestingsvergunning nodig als u wilt verhuizen naar een goedkope huurwoning. Hiermee zorgt de gemeente ervoor dat voldoende goedkope woningen beschikbaar blijven voor mensen die dat nodig hebben.

In de gemeente Voorst zijn de regels hierover vastgelegd in de gronduitgifteregeling. Klik hier om de gronduitgifteregeling te bekijken.

Voorwaarden

De voorwaarden om een huisvestigingsvergunning aan te vragen zijn:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U heeft uw woning vanwege geweld of relatieproblemen moeten verlaten en maakt nu gebruik van tijdelijke opvang.
  • U bent mantelzorger of krijgt mantelzorg.
  • U bent vergunninghouder in de gemeente.

Contact

Voor meer informatie over de gronduitgifteregeling in de gemeente Voorst kunt u contact opnemen met mevrouw A. ter Avest, telefoon (0571) 27 93 89 of e-mail a.teravest@voorst.nl

 

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data