Producten voor thema 'Ondernemen'

 • Alcohol schenken en verkopen U heeft als ondernemer een drank- en horecavergunning nodig voor het schenken en verkopen van alcoholische dranken. Er zijn 3 soorten drank- en horecavergunningen: voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés voor slijterijen voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines ...
 • Alcohol schenken, tijdelijke ontheffing Het is verboden om (buiten uw horecabedrijf) zwak alcoholische drank te verkopen. Voor speciale evenementen kunt u een ontheffing aanvragen om tijdelijk zwak alcoholische drank te verkopen. Er wordt alleen ontheffing verleend voor de verkoop van zwak alcoholische dranken, zoals bier en wijn....
 • Geluidsapparatuur in horecabedrijven Als u in een horecabedrijf vaak geluidsapparatuur wilt gebruiken, heeft u een vergunning nodig. Daarin staan de voorwaarden en eisen waar u aan moet voldoen. Zo voorkomt u overlast voor omwonenden en de omgeving....
 • Geluidsapparatuur op de openbare weg, geluidswagen gebruiken Op grond van artikel 4.1.5 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden om (versterkt) geluid te produceren en/of geluidsoverlast te veroorzaken. Hieronder wordt ook verstaan met een geluidswagen muziek of reclameboodschappen spelen. Van dit verbod kan het college van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen.  ...
 • Inzameling bedrijfsafval Bedrijven en instellingen moeten hun afvalverwerking zelf regelen. U dient uw bedrijfsafval te laten ophalen door een particulier inzamelbedrijf. Scholen en andere non-profit organisaties kunnen meedoen met de reguliere huisvuilinzameling. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Informeer hiervoor bij Monique Loeters: (0571) 27 99 11....
 • Kabels en leidingen aanleggen Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet. Gebruikt u een machine voor het graven? Dan moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Bij het Kadaster is alle informatie over de ligging van kabels en leidingen centraal opgeslagen....
 • Opslag van vuurwerk De opslag van vuurwerk is aan veel regels gebonden. Deze regels zijn opgenomen in het Vuurwerkbesluit. Hierin is verschil gemaakt tussen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. Bedrijven die professioneel vuurwerk opslaan moeten ten minste 800 meter van kwetsbare plekken als huizen, bedrijven en recreatiecentra liggen. De toegang tot een opslagplaats van consumentenvuurwerk moet op minimaal acht meter van huizen en bedrijven zijn. ...
 • Predicaat Hofleverancier of Koninklijk aanvragen Het predicaat Koninklijk is een eretitel voor verenigingen, stichtingen, instellingen of grote bedrijven. Het predicaat Hofleverancier is een erenaam voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Krijgt u het predicaat Koninklijk of Hofleverancier? Dan mag u deze titel aan uw naam en logo toevoegen. U mag ook het koninklijke wapen gebruiken....
 • Reclame maken met een reclamevoertuig Bedrijven mogen reclame maken met een reclamevoertuig. Maar er zijn wel regels voor. Uw bedrijf mag bijvoorbeeld niet zomaar een voertuig met reclame erop langs de weg parkeren. U heeft daarvoor toestemming nodig van de gemeente....
 • Terrasvergunning aanvragen Horecaondernemers die een terras willen, moeten een vergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan ook precariobelasting betalen. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare grond....
 • Uitstalling plaatsen bij een bedrijf U kunt een uitstalling plaatsen bij uw bedrijf. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. In uw uitstalling mag u producten uitstallen die in uw bedrijf verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen. Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling heeft. Dit is belasting die u aan de gemeente betaalt voor het gebruik van de openbare ruimte. ...
 • Venten Op straat of aan de deur verkopen wordt ook wel venten genoemd. Hier is geen vergunning voor nodig, maar er moet wel melding van gedaan worden. Dit geldt ook voor venten met gedrukte of geschreven stukken. StandplaatsWilt u een standplaats innemen voor het verkopen van goederen, of diensten aanbieden op een openbare en in de openlucht gelegen plaats? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig....
 • Verkoopdemonstratie houden in horecagelegenheid Op grond van de Drank- en Horecawet is het toegestaan om verkoopdemonstraties te houden in een ruimte (zaal) van een horecabedrijf, mits het publiek slechts toegang heeft tot die ruimte zonder een ruimte te betreden waar alcoholhoudende drank aanwezig is. Voldoet een horecabedrijf aan deze eis dan is de verkoop van goederen toegestaan. Hiervoor is geen vergunning of ontheffing nodig....
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data