Producten voor thema 'Uittreksels en verklaringen'

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. Het verschil tussen beide documenten is: Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. ...
 • Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen Op sommige momenten moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist. Of wanneer u gaat trouwen. Of als u solliciteert naar een baan als ambtenaar. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. U krijgt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP)....
 • DigiD aanvragen Met een eigen DigiD logt u in op websites van de overheid. Het is uw online identiteitsbewijs en handtekening. Met uw DigiD kunt u bijvoorbeeld zelf online: belastingaangifte doen een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aanvragen uw verhuizing doorgeven Wilt u voor iemand anders online zaken bij de overheid regelen? Of wilt u dat iemand anders iets online voor u regelt bij de overheid? Dan kunt u iemand machtigen. ...
 • Geboorteaangifte doen U doet de geboorteaangifte uiterlijk 3 dagen na de geboorte. De dag van de geboorte telt niet mee. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte ook op de eerste werkdag erna doen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt tegen betaling een afschrift van de geboorteakte aanvragen....
 • Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing. Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef de wijziging meteen door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan. ...
 • Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af. Als u kinderen onder de 18 heeft, dan verliezen zij de Nederlandse nationaliteit automatisch ook. U moet uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren. U kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. U raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. ...
 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens. U kunt een afschrift of uittreksel aanvragen van een:  ...
 • Uittreksel uit basisregistratie personen opvragen In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente. ...
 • Vergaderstukken gemeenteraad inzien Iedereen kan de vergaderstukken van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad inzien via de gemeentelijke website. Dit zijn bij voorbeeld de agenda’s, raadsvoorstellen, raadsmededelingen, verslagen van de ronde-tafelgesprekken, besluitenlijsten van de raadsvergaderingen en de audioverslagen. Een papieren versie van de vergaderstukken kunt u inzien op het gemeentehuis. Neemt u hiertoe contact op met de griffie via (0571) 27 92 17 of mail: raad@voorst.nl. Beschrijving werkwijze gemeenteraad.U kunt per e-mail geattendeerd worden wanneer de agenda voor de ronde-tafelgesprekken (beeldvormend) en gemeenteraad (debat en besluit) wordt verspreid. In deze e-mail staat een directe link naar de vergaderstukken van de betreffende vergadering. U kunt zich hiervoor opgeven via raad@voorst.nl...
 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u: ...
 • Waarmerken kopie U kunt de gemeente vragen een kopie van een document te  waarmerken. Dat betekent dat  in de kopie precies hetzelfde staat als in het origineel.  De gemeente waarmerkt geen diploma's....
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data