Cursus ´Politiek actief´voor inwoners van gemeenten Voorst, Brummen, Epe en Apeldoorn

1e cursus is afgerond

Inmiddels is de allereerste cursus Politiek Actief voor inwoners van de gemeente Voorst afgerond. 13 inwoners hebben zich 5 avonden lang verdiept in staatsinrichting, de werkwijze van de gemeenteraad, beleidsontwikkeling (en beinvloeding daarvan) en gemeentefinancien. Ze zijn zelf aan de slag gegaan met lobbyen en debatteren en speeddaten met raadsleden stond eveneens op het programma. Ook hebben ze de ronde-tafelgesprekken en een raadsvergadering bijgewoond. De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die er over nadenkt om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. 

Uitreiking certificaten

Alle cursisten van de 1e cursus ontvingen op 19 december 2016 een certificaat uit handen van burgemeester Jos Penninx. Het was een feestelijke gebeurtenis, waarbij vooral het enthousiasme en de leergierigheid van alle cursisten opvallend was. 

Wanneer

In verband met het grote aantal aanmeldingen vanuit de deelnemende gemeenten zijn extra cursussen ingekocht. Op 11 januari, 18 januari, 25 januari, 1 februari en 8 februari 2017 vindt de tweede cursus plaats waaraan opnieuw 13 inwoners uit de gemeente Voorst meedoen. De cursus wordt gefaciliteerd door Pro Demos. Deze cursus vindt afwisselend in de gemeentenhuizen van Voorst, Epe en Apeldoorn plaats.

En is lokale politiek ook leuk?

Het mooie van lokale politiek is dat je je bezig houdt met onderwerpen die heel dichtbij spelen. Je buigt je als raadslid of fractievertegenwoordiger over de bouwplannen voor een nieuwe school. De andere dag ben je bezig met de visie op wonen. Of het stimuleren van sport en een gezonde leefstijl, zodat vormen van zorg voorkomen kunnen worden. Lokale politiek doe je samen, je ontmoet mensen die je anders wellicht niet zou ontmoeten en het is misschien wel eenvoudiger en leuker dan je denkt.  Je wordt niet in het diepe gegooid. Als je politiek actief wordt ga je deel uitmaken van een team, de politieke fractie van jouw keuze. De griffie ondersteunt alle politieke fracties.

Raadswerk doet er toe! In Voorst vinden we dat het raadswerk ´goed, leuk en behapbaar´ moet zijn. Via deze link kun je meer lezen over de werkwijze van de gemeenteraad en via deze link kun je bekijken wie er momenteel in de gemeenteraad en steunfracties zitten.
Via deze link kun je zien wanneer de politieke fracties vergaderen. U bent welkom om een fractievergadering bij te wonen. Het is fijn als u wel eerst contact opneemt met de fractievoorzitter.

Vragen?

Stuur een e-mail aan raad@voorst.nl of bel met de griffie:  Bel Bernadette Jansen (griffier) (06) 22 37 52 58 of Dini Vriezekolk (06) 25 47 13 94 (loco-griffier). 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data