Stimuleringslening

Vanaf 1 januari 2017 kan bij de gemeente Voorst de stimuleringslening aangevraagd worden. Met deze stimuleringslening kunnen zowel particulieren als maatschappelijke organisaties gebruik maken van een lening met een lage rente voor het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen. 

De duurzaamheidslening is een lening met een lage rente voor het treffen van energiebesparende en energieopwekkende maatregelen voor woningeigenaren, huurders, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Met de duurzaamheidsmaatregelen gaan de maandelijkse energielasten naar beneden. De stimuleringslening maakt maatwerk mogelijk voor de in aanmerking komende doelgroepen en duurzaamheidsmaatregelen. 

Voorwaarden

Particulieren

 • U bent eigenaar-bewoner, huurder of particuliere verhuurder van de betreffende woning in de gemeente Voorst.
 • De leeftijdsgrens van de aanvrager bedraagt 75 jaar.
 • De stimuleringslening heeft een looptijd van 10 jaar.
 • De hoogte van de lening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,- per aanvrager.
 • Bent u huurder van de betreffende woning, dan moet u een ondertekende huurdersverklaring meesturen waarin de verhuurder instemt met het treffen van de maatregelen aan de woning. Ook moet de verhuurder bereid zijn bij beëindiging van de huurovereenkomst de lening direct en volledig af te lossen. 
 • De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen. De rente is ongeveer 2%.

VvE’s, sportclubs en maatschappelijke organisaties

 • Uw organisatie is eigenaar of beheerder van een (appartementen)gebouw in de gemeente Voorst en uw organisatie is een Vereniging van Eigenaren, een (sport)vereniging, een energiecoöperatie, een schoolbestuur of een non-profitorganisatie.
 • De stimuleringslening heeft een looptijd van 10 jaar bij leningen onder de € 30.000,-, bij leningen van boven de € 30.000,- betreft de looptijd 15 jaar.
 • De hoogte van de lening is voor VvE’s minimaal € 10.000,- en maximaal € 150.000,- per VvE. Voor de overige doelgroepen bedraagt de lening minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,- per aanvrager. 
 • De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen. De rente is ongeveer 1,1%, met € 1.500 afsluitkosten.

Proces

 1. U dient de aanvraag in bij de gemeente Voorst door het opsturen van een ingevuld aanvraagformulier en de verplichte bijlagen. Deze aanvraag kunt u indienen door het aanvraagformulier te downloaden (zie Downloads) en samen met de bijlagen op te sturen naar duurzaam@voorst.nl of door het af te geven bij de balie. Digitaal kan ook, via het formulier ´aanvraag stimuleringslening woningen (inloggen met DigiD)´
 2. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen 8 weken en u krijgt een beoordeling of afwijzing van de aanvraag.
 3. Binnen zes maanden moet u een complete aanvraag indienen bij SVn.
 4. SVn toetst de aanvraag op financiële haalbaarheid. Bij een positieve toets ontvangt u een offerte voor de stimuleringslening met onder andere de looptijd en het maandbedrag. Indien u het eens bent met de offerte, stuurt u deze ondertekend op naar SVn. SVn stuurt een brief met de overeengekomen bedragen en daarbij de declaratieformulieren voor de betaling. SVn opent hiernaar een bouwkrediet.
 5. U stuurt de facturen met bijbehorende declaratieformulieren op naar duurzaam@voorst.nl. De gemeente toetst deze facturen en stuurt na goedkeuring de factuur door naar SVn. SVn betaalt de factuur vanuit het bouwkrediet direct aan de aannemer/installateur. 

Meer weten?
Voor meer informatie over de stimuleringslening of hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij Ali den Boer via het telefoonnummer (0571 27 98 08) of stuur een e-mail naar duurzaam@voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data