Actueel

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de meest actuele zaken rondom de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst.

Met een geweldige inzet van burgers, professionele partijen en de overheid is inhoud gegeven aan de nieuwe Ruimtelijke Toekomstvisie voor onze gemeente. Benieuwd naar het fraaie eindresultaat? Kijk dan verder op deze pagina.

Heeft u nog vragen over de Ruimtelijke Toekomstvisie, of wilt u ons nog iets meegeven? Stuur dan een mailtje naar toekomstvisie@voorst.nl

De Ruimtelijke Toekomstvisie is klaar!

De afgelopen maanden is er door veel partijen intensief gewerkt aan de nieuwe Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst. Er is veel input geleverd door ruim 50 professionele organisaties en instellingen (werkzaam in de gemeente Voorst), de participatie-app Voxy is bijna 2000 keer gespeeld en ook de openbare discussieavonden hebben waardevolle informatie opgeleverd. Het participatietraject heeft duidelijk laten zien waar we als gemeente trots op kunnen zijn en heeft ook laten zien dat we met lokale kracht veel kunnen bereiken. Hier spelen wij met onze nieuwe toekomstvisie graag op in.

De Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst "Kwaliteit, Verbinding en Duurzaamheid" wordt op 18 december 2017 door de raad behandeld in een finaal debat en vervolgens wordt een besluit genomen over de visie.

De visie gaat enerzijds over inhoud, maar biedt vooral ook ruimte om samen met de samenleving doelen te bereiken en kansen te benutten. De visie geeft aan dat onze identiteit leidend is voor keuzes die gemaakt worden in het ruimtelijke domein. Onze identiteit bestaat uit 5 bouwstenen, namelijk

 • de kwaliteit van het landschap
 • de bijzondere cultuurhistorie
 • de dorpse schaal van de kernen
 • de krachtige sociale samenhang
 • duurzaamheid, dat wil zeggen de wens en de noodzaak om onze ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten toekomstbestendig te maken.

Vanuit onze identiteit is naar inhoudelijke thema's gekeken en naar ontwikkelingen die op ons afkomen. In de visie formuleren wij strategische beleidskeuzes, gericht op het behouden en versterken van onze identiteit voor de volgende thema's:

 • Wonen, leefbaarheid & sociale cohesie
 • Werken, innovatie & recreatie
 • Omgeving & landschap
 • Energie & klimaat

In het realiseren van onze ruimtelijke ambities kiezen wij voor een manier van werken die is gericht op verbinding, door de komende jaren gericht te investeren in het versterken van een aantal cruciale netwerken binnen onze samenleving. Daarnaast gaan we gericht(er) werken aan krachtige verbindingen met andere overheden en instanties die voor de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente van belang zijn. Het overleg met vertegenwoordigers van de kernen van de gemeente wordt intensiever. En wellicht op de langere termijn het belangrijkst: meer participatie van bewoners, organisaties en instanties in het beleid van onze gemeente wordt met kracht voortgezet. 

Wij willen de visie verder uitwerken door samen met de samenleving een uitvoeringsagenda op te stellen en uit te voeren. Op deze wijze kunnen we samen met de samenleving doelen behalen en kansen benutten. 

De Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst is te downloaden via deze link

Deze structuurvisie kunt u ook op werkdagen van 8.30 uur tot 12.15 uur inzien bij de balie VROM in het gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello. Ook bestaat de mogelijkheid om op andere tijden de stukken in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, Leonieke Beltman. Haar telefoonnummer is 0571-27 93 64.

Participatie in 2017

Na oplevering van het inspiratiedocument door de Denktank gaan we in 2017 verder met het opstellen van de ruimtelijke toekomstvisie Voorst. Participatie speelt hierbij een grote rol. We willen samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen en professionele partners de visie maken. Tot juli 2017 zijn er daarom verschillende participatievormen georganiseerd voor verschillende doelgroepen.

 • 4 expertisetafels voor professionele partners en deskundige inwoners ( op 11, 18 mei, 1 en 7 juni 2017)
 • 2  openbare discussie-avonden voor inwoners, ondernemers, belangenverenigingen en maatschappelijke organisaties (15 en 29 juni 2017)
 • we lanceerden op 20 april 2017 VOXY; een app waarin iedereen kan aangeven hoe hij/zij denkt over bepaalde onderwerpen. Deze app was tot 1 juli 2017 beschikbaar.

Factsheets thema's toekomstvisie

Als input voor de participatiebijeenkomsten gebruiken we een 4-tal factsheets. Deze factsheets zetten kort op een rij wat de stand van Voorst is op de volgende thema's:

De factsheets zijn te bekijken door op de link te klikken.

VOXY:Hoe zie jij de toekomst van onze gemeente?

Wij maken een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie. Dit doen we graag samen met de inwoners. Met VOXY kan je testen hoe je tegen de toekomst van de gemeente aankijkt. Je ziet uiteenlopende foto's verschijnen waarbij je jouw mening kan geven. Je vindt iets leuk, of je vindt iets niet leuk. Tijdens het spelen kan je de foto's naar links of rechts swipen, of op het hartje of kruisje klikken. Speel mee via www.voxy-voorst.nl.

Als je klaar bent kun je via het gele statistiekicoontje zien hoe de inwoners van de gemeente over een bepaald onderwerp denken.

Wil je graag nog iets opmerken of heb je een goed idee? Mail ons dan via toekomstvisie@voorst.nl

VOXY is beschikbaar tot 1 juli 2017.

Expertisetafels voor professionals

In de komende maanden werkt de gemeente Voorst aan het opstellen van een Ruimtelijke Toekomstvisie. Hoe willen de inwoners en de gemeente dat het leven in de gemeente Voorst er over 20 jaar uitziet? Hoe kunnen wij allemaal (gezamenlijk én ieder voor zich) de kansen grijpen die de toekomst ons biedt? Waar kunnen we problemen voorkomen? Daarover gaat de gemeente Voorst de komende maanden in gesprek met de inwoners, maar ook met professionals en professionele belangenbehartigers. Wij doen graag een beroep op uw inzet en uw deskundigheid om een rol te spelen in die gesprekken. 

Er ligt al een fundament met het ‘Inspiratiedocument’ van de Denktank (check: www.voorst.nl/toekomstvisie/denktank), dat in het najaar van 2016 verscheen . In dat document wordt de toekomst onderzocht aan de hand van vier thema’s: 

 • Werk, innovatie en recreatie
 • Wonen, leefbaarheid en sociale cohesie
 • Omgeving en landschap
 • Energie en klimaat

Nu gaan we de visie verder uitwerken, met deze thema’s als leidraad. We vormen expertisetafels, waar deskundige Voorstenaren en professionele partijen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst. Korte, intensieve gesprekken met maximaal 20 deelnemers. Hebt u specifieke kennis en expertise op één van genoemde thema’s en wilt u een bijdrage leveren aan de expertisetafels? Geef u dan op door een mailtje te sturen naar toekomstvisie@voorst.nl

De eerste expertisetafel "Werken, innovatie en recreatie" vindt plaats op donderdag 11 mei 2017

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data