Twello, de Schaker

In Twello wordt gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe wijk van ongeveer 320 woningen. Het plangebied is gelegen in de zuidoostelijke hoek van Twello. 

Opzet van het plan

De bouw van 320 woningen is een stevige opgave. De hele opzet van het plan is er op gericht het plangebied een eigen gezicht te geven dat past bij de schaal van het dorp Twello. Dit komt er op neer dat er niet één aaneengesloten gebied is waar de woningbouwopgave wordt vormgegeven maar dat er straks vier herkenbare buurten ontstaan die elk hun eigen karakter hebben.
Die aanknopingspunten voor het ontwerp zijn ondermeer gevonden in het Fliertdal, de begrenzing van de oostelijke rand van het dorp en oude landschapstructuren die uit oud kaartmateriaal naar voren kwamen.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan De Schaker Twello is op 26 maart 2012 vastgesteld. Inmiddels zijn er twee herzieningen op dit bestemmingsplan vastgesteld. Hier treft u de bouwregels aan van de actueel geldende (geconsolideerde) versie van het bestemmingsplan. 

Deelplan Holthuis Oost

In dit deelplan zijn 87 woningen gerealiseerd, waarvan 35 in de vrije sector en 52 bereikbare en middeldure projectwoningen in het koopsegment. Er zijn in dit deelplan geen bouwkavels meer beschikbaar. Voor het deelplan Holthuis Oost is een sfeerbeeld gemaakt. 

 1. Verkavelingstekening De Schaker - Holthuis Oost
 2. Beplantingsplan Holthuis Oost
 3. Groeninrichtingsplan Holthuis Oost, Sleutelbloem

Deelplan Fliertbuurt

Dit deelplan geeft ruimte voor 138 woningen, waarvan 29 in de vrije sector en 109 projectwoningen (inclusief 30 sociale en 13 middeldure huurwoningen). Er zijn in dit deelplan geen bouwkavels meer beschikbaar. Ook voor het deelplan Fliertbuurt is een sfeerbeeld gemaakt. 

 1. Verkavelingstekening plandeel Fliertbuurt
 2. Inrichtingstekening Fliertbuurt
 3. Beplantingsplan Fliertbuurt - De Schaker

Deelplan Oost II, kaveluitgifte vrije sector bouwkavels

De afgelopen maanden heeft onze aannemer TWW hard gewerkt om het deelplan Oost II, gelegen tussen de Veenhuisweg en Voordersteeg, bouwrijp op te leveren. Deze nieuwe wijk zal bestaan uit 72 projectmatig gebouwde woningen en 16 vrije sector bouwkavels.

Verkoop 16 vrije sector bouwkavels
De gemeente geeft de 16 vrije sector bouwkavels in dit deelplan begin 2020 uit. De inschrijfperiode start op 3 februari 2020 en eindigt op 21 februari 2020 om 17.00 uur. Hierna volgt op dinsdag 25 februari 2020 om 16.00 uur de loting. Hieronder vindt u het informatiepakket. De betreffende documenten hebben tot aan de startdatum van de inschrijfperiode (3 februari 2020) nog geen definitieve status. Op 3 februari 2020 zijn de onderstaande documenten definitief en zal ook het inschrijfformulier beschikbaar worden gesteld.

 1. Inschrijf- en lotingsprocedure Oost II
 2. Verkavelingstekening Oost II met bestemmingsplan
 3. Voorlopige prijslijst vrije sector kavels Oost II
 4. Concept verkoopovereenkomst Oost II (vrijstaande woning)
 5. Concept verkoopovereenkomst Oost II (twee-onder-een-kap woning)
 6. Tekening te planten hagen
 7. Hoofdstuk Beeldkwaliteit bestemmingplan De Schaker Twello
 8. Presentatie afkoppelen HWA de Schaker
 9. Informatieblad regenwater afkoppelen

Verkoop projectwoningen
De verkoop van de projectwoningen zal in de loop van 2020 door de verkopende makelaars worden opgestart. Indien u interesse heeft in een projectwoning in dit deelplan kunt u (in de loop van 2020) via de volgende projectpagina's informatie krijgen en u aanmelden voor een nieuwsbrief:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Klein via a.klein@voorst.nl. Vanaf 6 januari 2020 is de heer Klein bereikbaar op telefoonnummer (0571) 279 265.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data