Twello, de Schaker

In Twello wordt gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe wijk van ongeveer 320 woningen. Het plangebied is gelegen in de zuidoostelijke hoek van Twello. Bekijk hier de regiokaart met de ligging van het plan De Schaker in de regio Stedendriehoek.

Opzet van het plan

De bouw van 320 woningen is een stevige opgave. De hele opzet van het plan is er op gericht het plangebied een eigen gezicht te geven dat past bij de schaal van het dorp Twello. Dit komt er op neer dat er niet één aaneengesloten gebied is waar de woningbouwopgave wordt vormgegeven maar dat er straks vier herkenbare buurten ontstaan die elk hun eigen karakter hebben.
Die aanknopingspunten voor het ontwerp zijn ondermeer gevonden in het Fliertdal, de begrenzing van de oostelijke rand van het dorp en oude landschapstructuren die uit oud kaartmateriaal naar voren kwamen.

Het Masterplan

Al deze uitgangspunten hebben geleid tot een landschapsplan dat weer doorvertaald is naar een stedenbouwkundig masterplan. Het masterplan bestaat uit vier buurten: Holthuis Oost, de Fliertbuurt, Oost II en de Voordersteeg. Ook is er een voorlopig ontwerp met een indicatief verkavelingsplan opgesteld (zie downloads).

Holthuis Oost: dit deel van het plan is feitelijk het doorborduren op de koers die door Achter ’t Holthuis is ingezet. Ter hoogte van het zuidelijk deel van Achter ’t Holthuis wordt het Holthuis Oost toegevoegd. Een iets andere verkavelingsstructuur kenmerkt dit gebied, bijvoorbeeld door de noord-zuid gerichte centrale boomgaard.

De Fliertbuurt: Een volledig nieuwe woonbuurt wordt de Fliertbuurt, ten oosten van het Schakerpad en ten noorden van de Voordersteeg. Typerend is dat de gehele buurt los ligt van het Schakerpad. Het Schakerpad is een dermate waardevolle oude laan dat nieuwe woningen aan het Schakerpad ongewenst zijn. 

Oost II: dit deel van het plangebied is feitelijk een afronding van het gebied dat als Oost I bekend staat. De landschapsstructuur kent vooral een oost-west oriëntatie, ook de rijtjes woningen voegen zich in die structuur.

De Voordersteeg: dit deel van het plangebied wordt gekenmerkt door een losse, agrarische bebouwingsstructuur. In het plan willen we de openheid van het gebied zoveel mogelijk behouden, maar wel woningen toe voegen. We doen dit door diepe kavels te creëren waarbij de nieuwe woningen achterop de kavels komen te liggen en er dus geen bebouwing direct aan de Voordersteeg wordt gerealiseerd.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan De Schaker Twello is op 26 maart 2012 vastgesteld. Inmiddels zijn er twee herzieningen op dit bestemmingsplan vastgesteld. Hier treft u de bouwregels aan van de actueel geldende (geconsolideerde) versie van het bestemmingsplan. 

Verkoop direct beschikbare bouwkavels plandeel Holthuis Oost

Na de verloting van de kavels in fase 3 zijn alle vrije sector kavels in het plandeel Holthuis Oost uitgegeven. Momenteel zijn er nog vijf bouwkavels in dit plandeel per direct beschikbaar. Voor het deelplan Holthuis Oost is een sfeerbeeld gemaakt. Hieronder vindt u alle relevante documenten met betrekking tot de verkoop van de beschikbare kavels:

 1. Verkavelingstekening beschikbare kavels De Schaker - Holthuis Oost
 2. Inschrijfformulier kavels De Schaker - Holthuis Oost
 3. Concept verkoopovereenkomst De Schaker
 4. Tekening GV15-006 te planten hagen
 5. Presentatie Waterhuishouding Plan ¨De Schaker¨ Twello
 6. Beplantingsplan Holthuis Oost

Uitgifte vrije sector bouwkavels deelplan Fliertbuurt

De afgelopen maanden heeft onze aannemer TWW hard gewerkt om het deelplan Fliertbuurt bouwrijp op te kunnen leveren. Deze nieuwe wijk zal bestaan uit 112 projectmatig gebouwde woningen (waarvan 43 huurwoningen en 69 koopwoningen in verschillende prijscategorieën) en 26 vrije sector bouwkavels. Omdat deze locatie bouwrijp is, geeft de gemeente de 26 vrije sector bouwkavels in dit deelplan nu uit. De verkoop van de projectwoningen zal later dit jaar door de verkopende makelaars worden opgestart.

De inschrijfperiode start op 1 februari 2017 en eindigt op 24 februari 2017 om 17.00 uur. Hierna volgt op dinsdag 28 februari 2017 om 16.00 uur de loting door notaris Slaghekke uit Twello. Hieronder vindt u het informatiepakket:

 1. Inschrijf- en lotingsprocedure
 2. Inrichtingstekening Fliertbuurt
 3. Verkavelingstekening met bestemmingsplan
 4. Verkavelingstekening zonder bestemmingsplan
 5. Inschrijfformulier (incl. kavelprijzen) Fliertbuurt (kavels K1/F4 t/m K21/F4)
 6. Concept verkoopovereenkomst (vrijstaande woning)
 7. Concept verkoopovereenkomst (twee-onder-een-kap woning)
 8. Inschrijfformulier (incl. kavelprijzen) Voordersteeg (kavels VS/K10 t/m VS/K14)
 9. Concept verkoopovereenkomst De Schaker Voordersteeg
 10. Beplantingsplan Fliertbuurt
 11. Presentatie Waterhuishouding Plan ¨De Schaker¨ Twello
 12. Informatieblad regenwater afkoppelen
 13. Tekening te planten ligusterhagen GV15-006

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Klein via a.klein@voorst.nl of telefoonnummer (0571) 279 265.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data