Verkoop bouwkavels en projecten

De gemeente Voorst verkoopt binnen diverse projecten bouwkavels. Dit zijn veelal woningbouwkavels, maar de gemeente verkoopt ook kavels aan bedrijven. Hiernaast ziet u per project een projectpagina weergegeven.

Proces en tijdspad verkoop direct beschikbare bouwkavels 

 1. Inschrijven door middel van inschrijfformulier op website (inschrijven is mogelijk op slechts één bouwkavel)
 2. Preadvies (vooroverleg) over het bouwplan (inclusief advies welstandscommissie)
  Binnen 12 weken na datum inschrijving

 3. Ondertekening verkoopovereenkomst bouwkavel
  Binnen 2 weken na positief advies (evt. onder voorwaarden) welstandscommissie
 4. Indienen aanvraag omgevingsvergunning activiteit Bouwen
  Binnen 8 weken na ondertekening verkoopovereenkomst bouwkavel
 5. Reguliere doorlooptijd vergunningsverlening
  Binnen 8 weken na ontvangst aanvraag omgevingsvergunning activiteit Bouwen (eenmalig 6 weken verlenging is mogelijk). Na afgifte van de vergunning volgt er een periode van 6 weken, waarna de vergunning bij geen bezwaar onherroepelijk is.
 6. Overdracht bouwkavel bij notaris
  Binnen 2 weken na onherroepelijk worden omgevingsvergunning activiteit Bouwen

Voor meer informatie over deze projecten kunt u contact opnemen met de heer A. Klein via a.klein@voorst.nl of telefoonnummer (0571) 279 265.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data