Evenementen en veiligheid

  Evenementen

  Evenementen

  In de gemeente Voorst vinden er het hele jaar door evenementen plaats. Van kleinschalige evenementen, zoals exposities en open dagen, tot grootse dorpsfeesten. Ook zijn er veel andere activiteiten die vaak in combinatie met een evenement worden gehouden, zoals een loterij of helikoptervluchten. 

  Veilige woon- en leefomgeving

  Veilige woon- en leefomgeving

  De veiligheid en leefbaarheid in uw wijk, buurt, straat en tussen buren is belangrijk om prettig te kunnen wonen. 

  Bedrijvigheid en veiligheid

  Bedrijvigheid en veiligheid

  Ondernemen brengt bepaalde risico’s met zich mee, waaronder overlast en criminaliteit in winkelgebieden en bedrijventerreinen, bij uitgaan, evenementen en toerisme. 

  Fysieke veiligheid en calamiteiten

  Fysieke veiligheid en calamiteiten

  Als er iets mis gaat in dit veiligheidsveld, is er vaak sprake van een ramp of calamiteit. De aanpak hiervan is daarom in dit veiligheidsveld opgenomen. 

  Jeugd en veiligheid

  Jeugd en veiligheid

  Jeugd vindt u thuis, in de buurt, op school en bij het stappen. Bij het opgroeien worden grenzen verkend, dit kan leiden tot ongewenste situaties. Binnen een aantal thema’s wordt ondersteuning geboden om dit te beperken.