Verkeersregelaars bij evenementen

In verband met de veiligheid kan bij een evenement de voorwaarde worden gesteld dat er gebruik dient te worden gemaakt van verkeersregelaars. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een optocht, wedstrijd of evenementen waarbij wegen worden afgesloten en/of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Alleen bevoegde verkeersregelaars mogen het verkeer regelen

Om een bevoegde verkeersregelaar te worden, dient:

 • een instructie te worden gevolgd via e-learning
 • een pasfoto te worden aangeleverd via e-learning
 • de verkeersregelaar aangesteld te worden door de burgemeester

Instructie volgen via e-learning

 • Ga naar de website www.verkeersregelaarsexamen.nl
 • Als u voor de eerste keer een evenement wilt aanmelden, klikt u onder het kopje ‘Evenementenverkeersregelaars’ op ‘Registreren’.
 • Na de registratie kunt u uw evenement aanmelden.
 • De gemeente ontvangt het verzoek om het evenement goed te keuring.
 • Na goedkeuring van de gemeente ontvangt u als organisatie een toegangscode voor de instructie via e-mail.
 • De organisatie en de evenementenverkeersregelaars registreren zich vervolgens op de website van de SVNL (Stichting Verkeersregelaars Nederland), waarna de instructie direct kan worden gestart.
 • Elke verkeersregelaar dient een goedlijkende pasfoto te uploaden voor het aanstellingspasje
 • Wanneer alle verkeersregelaars de instructie hebben gevolgd, dient de organisatie de groslijst in via www.verkeersregelaarsexamen.nl.
 • Na goedkeuring van de groslijst door de gemeente worden de pasjes aangemaakt. Het pasje met het aanstellingsbesluit ontvangt de verkeersregelaar thuis.

Aanstellen van de verkeersregelaar door de burgemeester

Na het volgen van de instructie via e-learning dient u eerst nog aangesteld te worden door de burgemeester. Zonder deze aanstelling bent u nog niet bevoegd om het verkeer te regelen tijdens evenementen. Deze aanstelling geldt in principe voor 1 jaar (evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd). Er kan ook voor gekozen worden om alleen een instructie te volgen voor een bepaald evenement. In dat geval wordt de verkeersregelaar aangesteld voor alleen de duur van het betreffende evenement.

Regel de instructie op tijd

Gezien de stappen die doorlopen moeten worden voordat u bevoegd bent om het verkeer te regelen tijdens een evenement, raden wij u aan tegelijk met uw aanvraag voor een evenementenvergunning (uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement) uw evenement aan te melden via www.verkeersregelaarsexamen.nl

Leeftijd verkeersregelaar

Alleen personen die de leeftijd van tenminste zestien jaren hebben bereikt komen in aanmerking voor een aanstelling van evenementenverkeersregelaar. Evenementenverkeersregelaars die jonger zijn dan achttien jaren worden bij de uitoefening van hun taak slechts ingezet op wegen waar in het algemeen niet sneller wordt gereden dan 50 km per uur en indien ter plaatse bij duisternis of slecht zicht voldoende openbare straatverlichting aanwezig is.

Uitrusting verkeersregelaars

In de wet worden eisen gesteld aan de kleding die een verkeersregelaar dient te dragen. Door de gemeente Voorst zijn een aantal hesjes aangeschaft die worden uitgeleend aan organisaties die een evenementenvergunning hebben voor een evenement in de gemeente Voorst.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Y. Göttgens. Mevrouw Göttgens is bereikbaar via y.gottgens@voorst.nl / (0571) 27 92 47.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data