Regionaal Crisisplan

In de Wet Veiligheidsregio's is de verplichting opgelegd dat het bestuur van de veiligheidsregio een crisisplan vaststelt. De Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG) bestaat uit 22 gemeenten die samenwerken in zes clusters. Het bestuur van de VNOG, het Algemeen Bestuur, bestaat uit de 22 burgemeesters van de gemeenten.

De politie, brandweer, GHOR en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zij werken daarbij nauw samen met andere veiligheidspartners. In het Regionaal Crisisplan voor de VNOG is vastgelegd wie wat doet en ook: wie informeert wie in onze regio bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het plan beschrijft de hoofdstructuur, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van functionarissen en instanties.

Door het vaststellen van het Regionaal Crisisplan is het gemeentelijke rampenplan komen te vervallen.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data