Verspreiding van jodiumtabletten door ministerie VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober 2017 met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland. Dit duurt naar verwachting twee weken. 

Tot nu toe waren de tabletten op één plek in Nederland opgeslagen. Door de jodiumtabletten vooraf te verspreiden, komen deze bij de mensen thuis te liggen. De jodiumtabletten zijn dan direct beschikbaar voor de mensen die baat hebben bij de beschermende werking ervan. Ten tijde van een kernongeval hoeven de jodiumtabletten dan niet meer door de hulpdiensten te worden verspreid. Dat scheelt kostbare tijd. Ook is het bij een kernongeval niet altijd nodig om jodiumtabletten te slikken, alleen als een wolk met teveel radioactief jodium bij u in de buurt komt. Dan zal de overheid adviseren jodiumtabletten te slikken.

Het ministerie van VWS biedt de tabletten aan om ons land goed voor te bereiden op een mogelijk kernongeval, net zoals we ons voorbereiden op andere mogelijke incidenten. De kans op een ongeval met een kerncentrale is overigens klein, want kerncentrales moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen.

Wat doet de overheid bij een (dreigend) kernongeval?
Aangeven dat de bevolking jodiumtabletten moet innemen, is één van de maatregelen die de overheid kan nemen als een ernstig ongeluk met een kernreactor plaatsvindt. De maatregelen verschillen per situatie. Daarbij kijkt de overheid onder meer naar de ernst van het ongeval, het vermogen van de kernreactor, de windrichting en het soort straling. Zo kan de overheid:

  • mensen in een bepaald gebied adviseren om jodiumtabletten in te nemen;
  • besluiten tot evacuatie van een bepaald gebied (tot 10 kilometer rondom een kerncentrale);
  • mensen vragen binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten;
  • voedsel- en drinkwatermaatregelen treffen. Bijvoorbeeld een oogst- of slachtverbod om te voorkomen dat er besmet vlees of groente op de markt komt. 

De overheid geeft informatie over de maatregelen via de calamiteitenzender op de regionale radio of televisie, uw mobiele telefoon (NL Alert) en het internet (www.crisis.nl en de website van betreffende veiligheidsregio’s: voor Noordoost Nederland is dit www.vnog.nl).

Waarom krijg ik jodiumtabletten?
Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen die zich verspreiden via de lucht. Eén van die stoffen is radioactief jodium. Radioactief jodium kan door inademing in het lichaam terechtkomen en door de schildklier worden opgenomen. Dit kan op de langere termijn schildklierkanker veroorzaken bij jonge mensen. Dat weten we uit studies van eerdere kernongevallen. Op de langere termijn ziet men daarin een toename van schildklierkanker bij jonge mensen.

Door jodiumtabletten in te nemen op het moment dat de overheid dit aangeeft, raakt de schildklier verzadigd met jodium. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op, waardoor de kans afneemt om schildklierkanker te ontwikkelen.

Wie krijgen jodiumtabletten?

  • Kinderen tot 18 jaar hebben de meeste kans op het krijgen van schildklierkanker door de opname van radioactief jodium via de schildklier. Daarom krijgen alle kinderen tot 18 jaar jodiumtabletten als zij tot 100 kilometer afstand van een kerncentrale wonen.
  • Mensen tussen de 18 en 40 jaar oud hebben minder kans op schildklierkanker door radioactief jodium. Daarom krijgen zij tabletten als zij binnen een straal van 20 kilometer van een kerncentrale wonen.
  • Vrouwen (van alle leeftijden) die op het moment van een kernongeval zwanger zijn, beschermen, naast zichzelf, ook hun ongeboren kind als zij zelf de vereiste dosis jodiumtabletten innemen. U kunt de tabletten vanaf de tweede week van oktober 2017 kopen bij apotheek en/of drogist. De adviesprijs voor de tabletten is € 2,95.

Waarom krijg ik geen jodiumtabletten?
Over het algemeen geldt: hoe verder u bij een kerncentrale vandaan woont, hoe kleiner de kans dat u bij een kernongeval radioactief jodium binnen krijgt. Daarom hanteert de overheid een zone tot hemelsbreed 100 kilometer van een kerncentrale.

Welke gemeenten in mijn provincie krijgen tabletten?
In de provincie Gelderland zijn er meerdere gemeenten waar inwoners jodiumtabletten ontvangen. Meerdere Gelderse gemeenten liggen in een zone van 20-100 km. van de kerncentrale Emsland in Duitsland. De gemeente Voorst ligt óók binnen deze 20-100 km-zone van kerncentrale Emsland.

Voor een overzichtskaart van de zoneverdeling en van alle gemeenten waar jodiumtabletten worden verspreid, kunt u kijken op www.voorst.nl/verspreidingjodiumtabletten.

Hoe krijg ik de tabletten?
De tabletten worden per post verstuurd. Vanaf 3 oktober 2017 verstuurt het ministerie van VWS een vooraankondiging naar de mensen die de tabletten ontvangen. Op www.jodiumpostcodecheck.nl kunt u nagaan of u jodiumtabletten per post krijgt opgestuurd.

Meer informatie over jodiumtabletten en kernongevallen
Meer informatie over de verspreiding van jodiumtabletten vindt u op de website www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl. Bijvoorbeeld informatie over: wat u kunt doen als u geen jodiumtabletten heeft ontvangen, de werking van jodium en welke zones voor de verspreiding van jodiumtabletten zijn vastgesteld.

Heeft u aanvullend nog vragen, neem dan telefonisch contact op met nummer 1400. U kunt ook gebruik maken van WhatsApp 06-55001400 of via Twitter: twitteraccount@rijksoverheid.nl.
Meer informatie over kernongevallen en straling vindt u op de site van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS): www.autoriteitnvs.nl. Daarop kunt u lezen wat een stralingsongeval is en dat het innemen van jodiumtabletten één van de maatregelen is die u tegen straling kunnen beschermen.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data