Groen, Water en Infrastructuur

  Landschap & Openbaar Groen

  Landschap & Openbaar Groen

  Groen zorgt voor een aangename en mooie leef- en werkomgeving. Steeds meer bewoners en bezoekers genieten van de gezellige parken, prachtige bomenlanen en vele landgoederen. De gemeente hecht veel waarde aan een mooie, groene leefomgeving. 

  Water & Riolering

  Water & Riolering

  Voorst leeft met water, maar wat houdt dat precies in? Een stijgende zeespiegel en toenemende regenval heeft directe gevolgen voor iedereen. Veel regenwater, gaat zo van het dak en de weg het riool in. Dit heeft natuurlijk gevolgen... 

  Infrastructuur

  Infrastructuur

  Met infrastructuur wordt meestal het totaal van onroerende voorzieningen zoals (spoor)wegen, vliegvelden, het wegennet etc. bedoeld. Veelal is de gemeente verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van deze infrastructuur. 

  Begraafplaatsen

  Begraafplaatsen

  Bij een sterfgeval in uw directe omgeving, gaat u door een moeilijke tijd heen, terwijl er veel geregeld moet worden. Uw uitvaartverzorger kan u hierover goed adviseren. Hier vindt u info over de twee gemeentelijke begraafplaatsen in Terwolde en Voorst. 

  Infra & Groen projecten

  Infra & Groen projecten

  De gemeente is continue bezig de leefkwaliteit en de bereikbaarheid van de gemeente optimaal te houden. Waar is de gemeente nou eigenlijk bezig met onderhoudswerkzaamheden en/of verbeteringen aan te brengen in de bestaande infrastructuur en groenvoorzieningen.