Beentjesweg/Kerkstraat De Vecht

In 2016 gaat de gemeente Voorst onderhoud uitvoeren op de Beentjesweg, Kerkstraat in De Vecht, inclusief een stukje van de Avervoordseweg. 

Aanleiding van de werkzaamheden is de slechte onderhoudsstaat van het wegdek. Daarnaast is de riolering niet optimaal. Zowel in de Beentjesweg als de Kerkstraat worden de bestaande vuilwaterriolering en de regenwaterriolering vervangen en in de weg gelegd.

Het Ontwerp

In het ontwerp is uitgegaan van een rustig profiel, voor de gehele weg. Het profiel bestaat uit straatklinkers met een wegbreedte van 5 meter, deze breedte blijft gelijk aan de huidige situatie. Door het toepassen van klinkers, wordt het verblijfsklimaat en de 30 km/h geaccentueerd. Voor alle weggebruikers wordt hiermee de snelheid geaccentueerd. Op 2 plekken in de weg wordt de situatie verbijzonderd. Dit is bij de school/kerk en bij De Groot. Langs de weg komt aan 1 zijde een voetpad van tenminste 1,5 meter breed. In de Beentjesweg is gekozen om het parkeren in de berm te behouden. Aan de zijde van de Groot blijft het voetpad behouden.Bij de komgrens in de Kerkstraat en de Beentjesweg blijven drempels liggen. 

Om tot een compleet ontwerp te komen zijn de wensen en voorkeuren van aanwonenden en belanghebbenden geïnventariseerd. Aan de hand hiervan is het definitieve ontwerp opgesteld. Diverse documenten zijn te downloaden onderaan deze pagina. 

Uitvoering

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden is begonnen. De planning weer dat de werkzaamheden aan de Kerkstraat december (2016) zijn afgerond. De Avervoordseweg en de Beentjesweg worden begin 2017 opgeknapt. De actuele planning is te downloaden onderaan deze pagina.

Hinder en Overlast

Het werk zal gefaseerd worden uitgevoerd. De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaken hinder. De gemeente tracht de hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Hulpdiensten kunnen te allen tijde alle bestemmingen bereiken. Voor de hinder als gevolg van de werkzaamheden wordt uw begrip gevraagd.

Gegevens

Opdrachtgever: Gemeente Voorst
Aannemer:       REKO Grondverzet- & Wegenbouwbedrijf
Aanneemsom:  € 584.000,00
Start werk:       augustus 2016
Werk gereed:    voorjaar 2017

Informatie

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de heer H. van Veldhuisen, toezichthouder van de gemeente voor dit werk, email: h.vanveldhuisen@voorst.nl of via telefoonnr. (0571) 279 911.   

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data