Kortenaerstraat Twello

De gemeente Voorst wil onderhoud uitvoeren in de Kortenaerstraat in Twello. Dit plan maakt deel uit van het totale herinrichting-cq. onderhoudsplan van de wijk omsloten door de Michiel de Ruyterstraat, Piet Heinstraat, Beethovenlaan en de Karel Doormanstraat. Het plan bestaat uit het vervangen van het asfalt door betonstraatstenen. Het plan en het materiaal sluit aan op het reeds uitgevoerde deel van de wijk.

Het bestaande riool in dit deel van de Kortenaerstraat is nog in goede staat. Wel worden de uitleggers van de riolering naar de woningen vervangen tot aan de kavelgrens.  Naast het vuilwaterriool wordt in de straat een apart regenwaterinfiltratieriool gelegd. De kolken van de weg worden op dit riool aangesloten. Hierdoor wordt het regenwater in de bodem geïnfiltreerd. 

Afkoppelen woningen

Voor elke woning wordt op de kavelgrens een regenwaterputje gemaakt. Zo kunnen ook de woningen worden aangesloten op dit infiltratieriool. Het aansluiten van de regenwaterafvoer van woningen noemen we afkoppelen en is in deze wijk vrijwillig. 

Goed voor het milieu en het helpt verdroging van de bodem tegen te gaan. Om het vrijwillig afkoppelen van panden in de bestaande bebouwing te stimuleren heeft het college een afkoppelbijdrage ingesteld.Meer informatie hierover vindt u hier: afkoppelbijdrage
Algemene afkoppelinformatie staat onderaan deze pagina.

Hinder en Overlast

De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaakt hinder. De gemeente tracht deze hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Hulpdiensten kunnen te allen tijde alle bestemmingen bereiken. Voor de hinder als gevolg van de werkzaamheden wordt uw begrip gevraagd.

Gegevens

Opdrachtgever:Gemeente Voorst
Aannemer:       --
Aanneemsom:  --
Start werk:      2019
Werk gereed:   ca. 8 weken na aanvang

Informatie

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de heer H. van Veldhuisen, email: h.vanveldhuisen@voorst.nl. Ook bereikbaar via telefoonnr. (0571) 279 373

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data