Verkeersbeleid

Het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid (GVVP) is vastgelegd in het GVVP Voorst uit 2010. Het doel van het vigerende verkeersbeleid is om in de toekomst een doelmatig, veilig, duurzaam en samenhangend verkeers- en vervoerssysteem te realiseren. Bereikbaarheid en leefbaarheid in onze gemeente staan daarin voorop. 

Nieuw beleid

Eind 2017 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om het verkeersbeleid te evalueren samen met inwoners en belangenverenigingen. In 2018 is deze evaluatie uitgevoerd. Dit jaar werkt de gemeente aan nieuw beleid. Uitgangspunt voor het nieuwe beleid is de evaluatie uit 2018 en de bijbehorende inhoudelijke analyse. Samen met interne en externe experts stelt de gemeente een concept verkeersbeleid op. Het eindresultaat presenteert de gemeente in concept aan haar inwoners, zodat iedereen kan zien welke plek zijn of haar opmerkingen in het nieuwe verkeersbeleid hebben gekregen.

Tienmorgenweg nabij Kolkweg

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelle Koopman, telefoon (0571) 279 394 of e-mail jelle.koopman@voorst.nl.

Downloads

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data