Beheer Openbaar Groen

Groen zorgt voor iedereen een aangename en mooie leef- en werkomgeving. Steeds meer bewoners en bezoekers genieten in Gemeente Voorst van de gezellige plantsoenen en parken, prachtige bomenlanen en vele landgoederen. De gemeente hecht veel waarde aan een mooie, groene leefomgeving en investeert daar in. Het beheer van deze plantsoenen en groenstroken is door de gemeente uitbesteed. Dagelijks worden de onderhoudswerkzaamheden zoals het snoeien van bomen, maaien van grasvelden en het wieden van groenstroken uitgevoerd. 

  Onkruidbestrijding

  Onkruidbestrijding

  Om het onkruid te bestrijden maakt de gemeente gebruik van diverse bestrijdingsmethoden. Het grootste deel van de verharding in de gemeente Voorst wordt bespoten volgens "Duurzaam OnkruidBeheer" op verhardingen. . 

  Overlast van dieren en ongedierte

  Overlast van dieren en ongedierte

  Ziekten en plagen zijn organismen welke schade toebrengen aan een gewas of de omgeving. Dit kunnen virussen zijn die een plant van binnenuit vernietigen, maar ook muizen die graan opeten of onkruiden die een andere plant overwoekeren.