Kampenontginningen

De kampenontginningen bestaan uit een gebied ten oosten van Apeldoorns Kanaal, dat als het ware in een band ligt tussen Twello, Wilp-Achterhoek, Teuge en de Vecht. De kampenontginningen bestaan uit een afwisselend patroon van hoge zandopduikingen en de ertussen gelegen lage delen. De hoge delen bestaan uit ‘kampen’ die liggen op kleine zandopduikingen te midden van het relatief vlakke landschap van de IJsselvallei. Een kamp is een kleine individuele akker, ook wel éénmans-es’ genoemd, waarbij ieder gezin zijn eigen bouwland bewerkte. Om de akkers af te schermen tegen vee en wild werden ze omgeven met houtwallen en houtsingels. Boerderijen lagen veelal verspreid aan de rand van de akkertjes. Wegen volgden de hogere delen in het landschap en hadden hierdoor een bochtig verloop.

De lage zandopduikingen waren, doordat ze net iets hoger liggen dan de omgeving, geschikt voor de bouw van één of enkele boerderijen en de gronden waren vaak net bruikbaar voor akkerbouw. De oudste kampontginningen dateren uit het jaar 1000 en zijn gelegen rondom Twello. Rond Twello en het Appensche Veld zijn de opduikingen groot.


Huidig landschapsbeeld

Op de zandopduikingen zijn drie typerende bebouwingspatronen ontstaan. De eerste bestaat uit een patroon van bebouwing langs de weg, maar wel in groepjes en niet gelijkmatig verspreid.

Een tweede patroon bestaat uit boerderijen in het veld, meestal in een groepje, met eigen aansluitingen op de weg. Een derde bijzonder patroon betreft de landgoederen ten noorden van Twello, waarbij de buitenplaatsen op een kleine zandopduiking staan, direct omringd door lage gronden. Vanuit de hogere bewoonde kampen werden de lager gelegen broekgronden tussen de kampen in gebruik genomen. Vaak ging dit lukraak en zijn perceelsgrenzen ‘toevallig’ ontstaan waardoor nu veelal een beeld heerst van onregelmatige perceelsbegrenzingen. Bijzonder aan deze broekontginningen is de samenhang met de buitenplaatsen. De buitenplaats staat op de hogere zandopduikingen. De bijbehorende bossen liggen in het omliggende lage gebied. De lage delen van de kampenontginningen kunnen heel bijzondere landschappen zijn, zoals het gebied rondom landgoed Hackforts Veenhuis midden in Twello.

Woont u in een van de Kampenontginning en bent u geïnteresseerd in de streekeigen beplanting en de specifieke gebiedskenmerken van dit gebied. Download dan onderaan deze pagina de brochure. Deze geeft tips over het gebruik van de juiste planten en bomen in dit landschap.

Contact

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met de heer B. Roeterd, telefoon (0571) 279 378 of e-mail b.roeterd@voorst.nl.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data