Afkoppelen

WAter in de sloot

Veel regenwater, ook wel hemelwater genoemd, gaat zo van het dak het riool in. Daar vermengt het zich met het vuile water van bijvoorbeeld de toiletten en de wasmachine. Al het water dat op het riool wordt geloosd gaat naar de rioolzuiveringsinstallatie in Terwolde. Hemelwater is relatief schoon en hoeft eigenlijk niet gezuiverd te worden. Daarom is het verstandig om het schone hemelwater direct bij de “bron” te scheiden van het vuile water, dit noemt men afkoppelen.

Het nut van afkoppelen

Het afkoppelen van hemelwater heeft meerdere voordelen. Het is zonde om het schone hemelwater te vervuilen met huishoudelijk afvalwater en af te voeren naar de zuivering. Door het hemelwater te scheiden krijgen we meer ruimte in het riool voor het overige afvalwater, waardoor er minder overstorten op het oppervlaktewater plaatsvinden, Dit is beter voor het milieu. Minder afvoeren waardoor er een lagere capaciteit aan gemalen nodig zijn. Geen overlast zoals borrelen of overloop in douches en wc’s bij hevige regenval.

Er zijn drie veelgebruikte methodes. De eerste manier is om het hemelwater te bergen in een lager gedeelte van een perceel (vijver) en  te laten infiltreren doormiddel van bijvoorbeeld grindkoffers of infiltratiestroken van zand. De tweede manier om af te koppelen is, het hemelwater te bergen en af te voeren op het oppervlaktewater.De derde manier is een combinatie van de twee voorgaande methoden

Waarom infiltratie en waterberging

Waterberging is nodig omdat in een regenbui vaak veel water in korte tijd valt. Het hemelwater kan natuurlijk niet allemaal meteen infiltreren in de bodem, of afgevoerd worden op het oppervlaktewater. Daarom is het bergen van het hemelwater, in een vorm van een ondergrondse ruimte of bovengrondse opvangvijver erg belangrijk. Infiltratie is het langzaam in de boden zakken van hemelwater, dit kan bovengronds of ondergronds. Bovengronds loopt het in zogenaamde wadi’s of vloeivelden, dit vergt natuurlijk wel ruimte. Ondergronds loopt het hemelwater in kratten (infiltratiekoffers) of poreuze buizen waarna het wegzakt in de bodem, dit kan als het grondwater niet te hoog is. Er kan ook gekozen worden om het hemelwater af te voeren naar het oppervlaktewater, dit kan natuurlijk alleen als het oppervlaktewater in de buurt ligt en de watergang extra water opvangen kan, hierover gaat het waterschap. Vaak wordt er gekozen voor een combinatie van deze methoden.

Uw bijdrage

Ook u kunt een bijdrage leveren, u kunt zorgen dat u:

  • geen vervuiling in de kolken gooit;
  • uw auto wast met milieuvriendelijke middelen;
  • het regenwater hergebruikt middels een regenton.

Het is erg belangrijk dat u ook een steentje bijdraagt aan een schone gemeente en een schoon Nederland. Hierdoor kunnen wij de verontreiniging van bodem en oppervlaktewater tegengaan. Het zal u tevens veel minder overlast geven, zoals wateroverlast in de woning en bij de riooloverstorten.

Afkoppelbijdrage

De gemeente heeft een afkoppelbijdrage ingesteld om particulieren zonder afkoppelplicht te stimuleren om af te koppelen. De gemeente doet dit in de vorm van uitgifte van materiaal. Om te controleren of u voor de afkoppelbijdrage in aanmerking komt gaat u naar de pagina afkoppelbijdrage.

Contact

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met de heer P. van Dijk, telefoon (0571) 279 842 of e-mail p.vandijk@voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data