Riooloverstorten, kunnen die niet weg?!

Riooloverstort Twellose Beek

Op sommige plaatsen in de sloten zie je grote rioolbuizen het water insteken. Dit zijn de zogenaamde riooloverstorten. Bij hevige regenval komt vuil rioolwater uit deze buizen in het water terecht. Een vies gezicht, het stinkt en voor de waterkwaliteit is het niet goed. Maar waarom zijn deze overstorten er dan? En kunnen ze niet weg!

Het merendeel van de riolering in Nederland en ook in onze gemeente is gemengde riolering. Dit houdt in dat het afvalwater van huishoudens en het regenwater in één buis opgevangen wordt en naar de zuivering van het waterschap vervoerd wordt. Het riool is vrij groot en kan een flinke regenbui bergen zonder dat dit problemen oplevert. Echter, enkele malen per jaar regent het harder dan de riolering hebben kan. Om te voorkomen dat wegen blank komen te staan en er overlast in woningen of bedrijven optreedt zijn er binnen een rioolstelsel nooduitlaten gemaakt waar het te veel aan water heen kan. Deze nooduitlaten heten riooloverstorten en lozen water op het oppervlaktewater. Hierover zijn afspraken gemaakt met het waterschap.

Wat doet de gemeente?

Bergbezinkvoorziening, aanleg, riool, overstort, maatregel

We doen er veel aan om een overstorting te voorkomen. Zo zijn er afspraken gemaakt met het waterschap dat wij als gemeente regenwater van de riolering afhalen (dit heet afkoppelen), er zijn en worden bergbezinkvoorzieningen aangelegd en er is een ringtransportleiding rond Twello aangelegd. Het waterschap gaat het gemaal Kruisakkerweg vergroten zodat er meer (vuil) water verpompt kan worden en vergroot de rioolwaterzuivering van Terwolde. Ook willen ze ten zuiden van de A1, bij Attero, een extra zuivering maken. Dit wordt een zogenaamde Waterfabriek, die schoon water door de Twellose Beek later stromen.

we blijven uiteraard verder gaan met het verminderen van de overstorten. Maar het is een klus van lange adem en vele euro’s. Helaas blijven de overstorten dan ook nog geruimte tijd bestaan. De toekomst moet uitwijzen of ze helemaal verdwijnen. Maar we moeten niet vergeten dat ze er zijn om nog ergere overlast te voorkomen.

Contact

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met mevrouw M. Bijsterveld, telefoon (0571) 27 92 15 of e-mail m.bijsterveld@voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data