Algemene informatie

  Watersysteem en waterketen

  Watersysteem en waterketen

  Het watersysteem is de natuurlijke weg van het water. Regenwater valt op de grond en zakt in de bodem of loopt naar het oppervlaktewater. 

  Wie doet wat?

  Wie doet wat?

  Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering tot aan de perceelsgrens. Als bewoner kunt u helpen verstoppingen in het riool te voorkomen.