Waterplan Voorst

Water op straat

Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 oktober 2009 heeft de raad van Voorst het Waterplan Voorst vastgesteld.

Het Waterplan Voorst is opgesteld in samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe (voorheen Waterschap Veluwe) en gaat in op al het water in de gemeente, het water in de sloot, de regen, het rioolwater, het grondwater etc. Het Waterplan Voorst beschrijft het gezamenlijke beleid en visie die de gemeente en het waterschap de komende jaren ten aanzien van water gaan voeren. Het bestaande beleid, de regionale en gemeentelijke visies en de kansen en knelpunten vormen de basis voor de opgestelde watervisie.

Het maatregelenplan

In het waterplan zijn ambities en einddoelen gegeven voor de periode tot 2015 en tot 2030. De korte termijn visie is gekoppeld aan een maatregelenplan. De maatregelen zijn verdeeld in projecten die gekoppeld zijn aan zes watergerelateerde thema’s. De maatregelen zijn deels een inventarisatie van de lopende projecten, deels “op stapel staande” projecten en deels nieuwe projecten. Voor elke maatregel is een zogenaamde factsheet opgesteld waarin onder andere de planning, projecttrekker (gemeente, waterschap, overig) staat weergeven en welke kosten gemoeid zijn voor de maatregel. Er zijn twee typen maatregelen: onderzoeksmaatregelen en uitvoeringsmaatregelen.

Het geld

De projecten die in het Waterplan opgenomen zijn kosten uiteraard geld. Een deel van dit geld staat op de begroting of is al beschikbaar gesteld door de raad. Een ander deel zal in de loop van de jaren op de begroting gezet worden. Door de raad is besloten om op het moment dat kansen zich voordoen deze kansen te pakken. Dit betekent dat doelen gerealiseerd worden als er bijvoorbeeld een woonwijk wordt gebouwd, een weg wordt gereconstrueerd of als er subsidie beschikbaar komt. Ook het waterschap zal haar financiën in haar begroting regelen. De planning is dan ook een streven maar of dit gehaald wordt hangt af van veel factoren en in deze tijd is de factor geld een hele belangrijke.

Contact

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met mevrouw M. Bijsterveld, telefoon (0571) 279 215 of via email: m.bijsterveld@voorst.nl

Downloads

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data