Financiën

In de rubriek financiën van het archievenoverzicht zijn de volgende archieven opgenomen:

0401. Gemeentelijk kadaster, 1832-1970, 7 m.
Het betreft duplicaten van de kadastrale leggers en andere bescheiden van de kadastrale gemeenten Nijbroek, Twello, Voorst en Wilp.
Toegang: De oorspronkelijk aanwijzende tafels (OAT’s) met de bijbehorende kaarten uit 1832 van de kadastrale gemeenten Nijbroek, Twello, Voorst en Wilp zijn door de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland gepubliceerd en beschikbaar in de studiezaal.
Zie ook http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl
De kadastrale leggers 1894-1970 worden in de inventaris van het ambts-/gemeentebestuur van Voorst beschreven (zie de rubriek openbaar bestuur, archiefnummer 0101. Ambts-/gemeentebestuur). Voor een overzicht van de kadastrale kaarten, zie de rubriek verzamelingen en collecties, archiefnummer 1501. Topografische-historische atlas.

Archievenoverzicht

Voor archieven uit andere rubrieken, zie het archievenoverzicht.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data