Openbaar bestuur

In de rubriek openbaar bestuur van het archievenoverzicht zijn de volgende archieven opgenomen:

0101. Ambts-/gemeentebestuur, 1608-1939, 77 m.
Toegang: voorlopige inventaris 
Het oudste archiefstuk uit dit archief is het Ampts-Resolutie-boeck, waarin vanaf 1608 de notulen van de vergaderingen van de ambtsjonkers werden genoteerd. Het boek is getranscribeerd door de heer B.W. van ´t Erve.
Voor het bevolkingsregister, zie de rubriek bevolking, archiefnummer 0203. Bevolkingsregister. Voor het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, zie de rubriek bevolking, archiefnummer 0202. Ambtenaar burgerlijke stand.

0107. Secretariearchief van de gemeente Voorst, 1940-1979, 102 m.
In bewerking, oude dossierinventaris beschikbaar in de studiezaal.

0102. Mark van Voorst en Noord-Empe, 1601-1855, < 0,5 m.
Toegang: plaatsingslijst 
Het oudste markeboek van Voorst en Noord-Empe betreft de periode van 1601 tot 1648 en bestaat uit 25 losse bladen. De tekst van deze bladen is overgenomen in het tweede markeboek, dat verder loopt van 1649 tot 1855. Dit markeboek met het inventarisnummer 2 is getranscribeerd door de heer B.W. van 't Erve.
Deze transcriptie is in 2011 afgerond.
 
0103. Mark van Gietel, 1603-1846, < 0,5 m.
Toegang: plaatsingslijst 
Het markeboek van Gietelo betreft de periode van 1603-1829. De transcriptie is van de heer B.W. van ´t Erve.

0104. Mark van Teuge of Silvolde, 1697-1875, < 0,5 m.
Toegang: plaatsingslijst 
Het oudste markeboek van de Silvoldermark betreft de periode 1696-1806. Het tweede markeboek behandelt de periode 1807-1875 en betreft de Teugse of Silvolder mark. De transcriptie is van de heer B.W. van ´t Erve. 

0105. Mark van Aard en Aarderbroek 1755-1842, < 0,5 m.
Toegang: plaatsingslijst
Het markeboek van Aard en Aarderbroek betreft de periode van 1755 tot 1842. Het gebonden deel heeft 182 genummerde bladen. Op de omslag van het boek staat vermeld: Markenboek Aard en Aarderbroeker Markt: Resolutieboek van Wilp. De transcriptie is van de heer B.W. van 't Erve.

0106. Mark van Zinderen en Voorsterklei, 1759-1807, < 0,5 m.
Toegang: plaatsingslijst

0108. Mark van Appen, 1631-1846, digitaal.
Lang werd gedacht dat de markeboeken van Appen verloren waren gegaan. Er bevinden zich echter nog twee markeboeken in particulieer bezit. Deze betreffen de periode 1631-1846. Het eerste deel, dat de periode 1631-1732 beslaat, begint met een afschrift van het markerecht, dat in 1566 werd vastgesteld. Het tweede deel begint in 1733 en eindigt met de verdeling van de markegronden en de opheffing van de markeorganisatie in 1846. De twee markeboeken zijn in 2012 gedigitaliseerd. Hoewel de markeboeken dus niet in fysieke vorm aanwezig zijn in het gemeentearchief, is er wel een digitale versie beschikbaar. Deze digitale versie is te raadplegen in de studiezaal. De gedigitaliseerde markeboeken zijn in 2013 getranscribeerd door de heer B.W. van ’t Erve.
Toegang: transcriptie deel 1
transcriptie deel 2

Archievenoverzicht

Voor archieven uit andere rubrieken, zie het archievenoverzicht.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data