Beeld en boeken

Gemeentedemo afbeelding

Naast archieven beheert het gemeentearchief beeldcollecties. Er is kaartmateriaal, er zijn foto’s, prenten, (bouw)tekeningen en prentbriefkaarten. U kunt dit materiaal allemaal inzien in de studiezaal.

Archiefbibliotheek

De archiefbibliotheek staat tot uw beschikking met literatuur over de gemeente en de verschillende dorpen, atlassen en standaardwerken op het gebied van de geschiedenis en de genealogie. Verder zijn oude jaargangen van de plaatselijke kranten als het Voorster Nieuws te raadplegen, evenals een uitgebreide documentatiecollectie.

AV-collectie

Tot slot is er een kleine audiovisuele verzameling. De collectie wordt gedigitaliseerd en een gedeelte is al beschikbaar om in de studiezaal bekeken te worden.

Gemeentedemo afbeelding
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data