Oorlogsslachtoffers in de gemeente Voorst

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.
Leo Vroman
Uit: Slaapwandelen (Querido 1957)

Op 5 mei 1945 komt in Nederland een einde aan een bezettingstijd van vijf jaar. Nederland is bevrijd.
De oorlog in Nederland heeft lang geduurd en is voor de meeste mensen een moeilijke tijd geweest. De bevrijding is puur geluk.
Er zijn echter ook mensen, die niet echt kunnen genieten: ze hebben familie of vrienden verloren, geliefden keren niet terug.
Ook in de gemeente Voorst is erg geleden en er zijn veel mensen omgekomen in de oorlog. Het herdenkingsmonument in de gedenkhof van ’t Holthuis eert al deze slachtoffers met de eenvoudige tekst: ‘Voor hen die vielen’.

Er zijn verschillende categorieën oorlogsslachtoffers te onderscheiden: de gesneuvelde Nederlandse militairen, de omgekomen verzetsstrijders, de niet uit de concentratiekampen teruggekeerde Joodse inwoners, de omgekomen geallieerde militairen, de mensen die om het leven kwamen tijdens de strijd in Azië. In een andere categorie slachtoffers vallen de slachtoffers van bombardementen en beschietingen. De gewone burgers, die zich op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bevonden.

Voor al deze slachtoffers is dit digitale monument opgericht. Zolang wij immers hun namen kennen, zullen zij niet vergeten worden.
In mei 2010 zijn de namen van de slachtoffers van bombardementen en beschietingen op deze pagina's gepubliceerd. Op 4 mei 2016 zijn de lijsten met joodse slachtoffers geplaatst. Het uiteindelijke streven is om alle 'Voorster' oorlogsslachtoffers een plaats te geven op deze pagina’s.

Aanvullen en corrigeren gegevens. Helpt u mee!

De overzichten zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Gegevens uit diverse bronnen en literatuur zijn gecombineerd, maar waarschijnlijk zijn de overzichten niet volledig. Ook is het mogelijk dat gegevens niet (helemaal) kloppen.
Om het overzicht te vervolmaken is uw hulp dus nodig. Reacties, correcties, aanvullende gegevens, foto’s kunt u sturen naar gemeentearchief@voorst.nl

Verantwoording

De overzichten werden samengesteld door Annemarie Geerts, archivaris van de gemeente Voorst.
Bij het samenstellen van de lijst waren de uitgaven van de Oudheidkundige Kring Voorst betreffende de oorlog van onschatbare waarde. In de bronnen- en literatuurlijst worden deze uitgaven genoemd.

Opbouw van de pagina

Van twee categorieën slachtoffers zijn gegevens beschikbaar. Om gegevens te vinden over de slachtoffers van bombardementen en beschietingen kunt u kunt zoeken op gebeurtenis en op slachtoffer. De index op de lijst gebeurtenissen is chronologisch gerangschikt, terwijl de index op de lijst slachtoffers alfabetisch is ingericht.
Voor gegevens als geboortedatum en -plaats, adres, datum en plaats van overlijden, begraafplaats kunt u het voorlopige totaaloverzicht raadplegen.

Voor de joodse slachtoffers kunt u twee lijsten raadplegen: een lijst met 29 namen van slachtoffers, waarvan in de gemeente Voorst een overlijdensakte is opgemaakt en een lijst met 7 namen van slachtoffers zonder akte.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data