Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap

U doet schriftelijk of in persoon melding van uw voorgenomen huwelijk. Dit doet u bij de gemeente waarin u wilt trouwen.

Wettelijk moet de melding voorgenomen huwelijk ten minste twee weken en ten hoogste een jaar voor het huwelijk plaatsvinden. Het is aan te bevelen om dit ongeveer vijf à zes weken voor het huwelijk te doen, in verband met de planning en de voorbereiding van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Het in persoon melden van een voorgenomen huwelijk is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur. Voor het maken van een evt. afspraak kunt u contact opnemen met de burgerlijke stand, mevrouw D. Boerkamp of mevrouw S. van Oosten, telefoonnummer (0571) 27 92 13.

Nodig voor melding voorgenomen huwelijk

Voor het melden van een voorgenomen huwelijk is een formulier vastgesteld. Dit formulier kunt u onderaan deze pagina downloaden. Het formulier is ook te verkrijgen op de afdeling Publiekszaken.

Heeft u beiden de Nederlandse nationaliteit, heeft u de nationaliteit van 1 van de EU-lidstaten of heeft u een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd? Download dan de Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap.
Heeft 1 van u beiden niet de Nederlandse nationaliteit, heeft u niet de nationaliteit van 1 van de EU-lidstaten of heeft u geen verblijfsvergunning regulier of geen asiel voor onbepaalde tijd? Download dan de Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap + verblijfsrecht.

Na het melden van een voorgenomen huwelijk wordt in de Basisregistratie Personen gekeken hoe uw persoonsgegevens zijn vastgelegd. Wanneer er onduidelijkheden zijn of wanneer er stukken uit het buitenland benodigd zijn, nemen wij contact met u op om door te geven welke stukken u moet overleggen.

Huwelijkse voorwaarden regelen

De gemeente registreert niet of u al dan niet trouwt in gemeenschap van goederen. Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksregels (ook voor geregistreerd partnerschap) en trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Wilt u wel op huwelijkse voorwaarden trouwen of meer weten over de nieuwe regels kijk op www.notaris.nl of www.zozijnwenietgetrouwd.nl

Doet u dit vóór de huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap, dan kost dat minder tijd en geld.

Getuigen

Bij het voltrekken van een huwelijk moeten ten minste twee en ten hoogste vier meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Bij de melding voorgenomen huwelijk kunt u de namen van de getuigen opgeven. Ook heeft de gemeente de volgende gegevens van de getuigen nodig:

  • een kopie van een legitimatiebewijs bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs
  • de eventuele familiebetrekking tot bruid en bruidegom.

U kunt ook een medewerker van de gemeente vragen om als getuige bij uw huwelijk op te treden. De kosten bedragen € 24,85 (tarief 2020) per getuige.

Duur van huwelijksvoltrekking

Een huwelijkssluiting duurt normaal ongeveer een half uur. Bij het inplannen van huwelijken wordt altijd rekening gehouden met ten minste 45 minuten tussen twee huwelijken. Bij een huwelijk op het gemeentehuis is een bode aanwezig.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data