Formulier aangifte adreswijziging

Als u gaat verhuizen moet u dit aangeven bij de gemeente. Wanneer u binnen deze gemeente verhuist of als u naar onze gemeente toe verhuist moet u bij ons aangifte doen.

Als u naar een andere gemeente verhuist dan moet u daar aangifte doen. Binnen 4 weken voordat u gaat verhuizen tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing dient u dit via een aangifteformulier aan de vestigingsgemeente kenbaar te maken.

Inschrijving: de chips van afvalcontainers zijn bij uitschrijving van de vorige bewoners geblokkeerd. Ze worden 1 week na de verhuisdatum gedeblokkeerd; het gaat hier om de verhuisdatum zoals die is opgenomen op basis van de Wet basisregistratie personen.

Uitschrijving: als laatste bewoner van een woning worden de chips van de containers na 4 weken vanaf de datum van uitschrijving geblokkeerd, zodat er bij uw vertrek geen oneigenlijk gebruik van de containers kan worden gemaakt en u uw laatste afval nog één maal kunt aanbieden.

U ontvangt geen bevestiging van de verwerking van uw verhuizing. U kunt controleren of uw verhuizing verwerkt is op www.mijnoverheid.nl door in te loggen met uw DigiD.

Controleer uw gegevens

Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, UWV en instellingen zoals pensioenverzekeraars gebruiken uw gegevens voor het berekenen van uw toeslagen, uw uitkering of het recht op vergoeding van uw ziektekosten. Uw gemeente gebruikt uw gegevens bijvoorbeeld als u een nieuw paspoort aanvraagt.

Hoe controleert u uw gegevens?

U controleert uw gegevens makkelijk en snel via mijn.overheid.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data